PlayStation.Community

2011.02.17. 16:08 Kedvcsináló
94 hozzászólás
Szerző: soliduss
Értékeld a cikket!
Ismerd meg a játék világának teljes, grandiózus sztoriját.

Fekete vagy fehér. Jó vagy rossz. Ugye milyen szimpla lenne a világ, ha ezek a jelzők mindig és minden körülmények között megállnák a helyüket? Most e cikk utolsó sorainak gépelése közben megvilágosodtam és rájöttem, hogy a Killzone univerzuma sem ilyen egyszerű. Mielőtt belekezdenénk saját jelenlegi földi világunk egy „lehetséges” jövőképének bemutatásába, tedd fel magadban a nagy kérdést: a Killzone játékok alapján kik a klasszikus értelemben vett „jók”, és kik a „rosszak”? Hidd el, ez fontos lesz a későbbiekben...

Nem szaporítom tovább a szót, vágjunk is bele a több mint 300 évet felölelő fiktív jövőkép áttekintésébe, mely bebizonyítja, hogy semmi sem az, mint aminek először látszik

Terran Éra – 2055-2128

Hanyatlás – 2055-2059

Olajválság, globális felmelegedés és a hatalmak versengése a szűkös erőforrásokért. Ezek jellemzik a kort. Az emberiség hanyatlik. Önnön kizsákmányoló természetünk áldozataivá váltunk. A feszültség egyre növekedett a nemzetek között, mely nukleáris háborúba taszította a világot. A bombák nem kímélték a civil lakosságot, gombafelhők voltak mindenhol. Az általunk ismert civilizáció megszűnt létezni. Ez volt a III. Világháború. Amikor a hamu leült világossá vált, hogy új utakat kell találni a megmaradt emberiségnek.
Naprendszeren kívüli kolonizációs terv – 2060-2090

Az erőforrások kimerültek, minden hanyatlani kezdett, egyetlen túlélési lehetőségünk, hogy megkezdjünk felkutatni és benépesíteni más bolygókat. A leggazdagabb cégek és országok (már akik talpon maradtak) egyesültek egy szövetség alatt, melynek a neve UCN (Egyesült Kolóniák Nemzete) lett. Megszületett egy terv az emberiség túlélésének érdekében, melynek főbb ismérvei a következők voltak:

- élhető bolygók felkutatása, információk gyűjtése
- fénysebességhez közeli technológia kifejlesztése a hajók számára
- a hibernálás technológiájának kifejlesztése, hogy kibírjuk az utazást
- hajók építése
- eljutni a kiszemelt bolygókra
- megépíteni az infrastruktúrát, mely segítségével életben maradhatunk idegen helyeken
- szállítási útvonalak kiépítése
- energiaellátás megoldása
- szállás, óvóhelyek kiépítése
- víz- és hulladékgazdálkodás
- kommunikációs hálózat kiépítése

Az űrhajók megépítése 30 évbe telt. A UCN-en kívüli több kisebb állam is kifejlesztette a maga kis kolonizációs tervét, de ezeket általában a UCN finanszírozta. Pár magáncég, mint például a Helghan Vállalat is elkészítette a saját ideáját és flottáját. A cég az energiaellátásban és -feldolgozásban töltött be vezető szerepet ebben a korban a Földön, így elég nagy befolyással és tőkével rendelkezett mindezek finanszírozásához. A kolonizációs terveket a UCN szigorúan felügyelte. Ha valaki megsértette a lefektetett szabályokat, akkor azt először gazdasági, politikai, majd legvégső esetben katonai erővel térítették vissza a helyes útra.
Felfedezések kora – 2095-2110

Az első hajók elhagyják a Földet és más naprendszerek felé veszik az irányt. A kolonizációs folyamat még gyerekcipőben jár, a UCN még nem készült fel rá, hogy az elkövetkező kolóniákat egységes irányítás alá vonja. Hiányoztak a megfelelő adminisztrációs feltételek, melyek segítségével felügyelni, kezelni lehetett volna ezt az új helyzetet. A folyamatos politikai és katonai erővel való fenyegetőzés már nem volt elég, a UCN toborozni kezdte a majdani kolóniák legjobb embereit, hogy egy egységes katonai szervezet alá gyűjtse őket. Megkapták a legjobb felszerelést, a legújabb technológiákat, hogy meggyőzzék a „renegát”, saját haderővel rendelkező majdani kolóniákat: ideje beállni a sorba.
A UCN felméri az Alpha Centaury rendszert – 2111

Az első hajók több mint 10 éve hagyták el a Földet, és lassan megérkeznek az AC-be. A rendszer fontos kapocs a Föld és a kolóniák között, a későbbi években kiemelt események színtere lesz. Kettő helyszín lett megjelölve, mint fontos célpont. Egy kopár sziklás bolygó az Alpha C „A” mellett, és egy zöldellő paradicsom az Alpha C „B” mellett. A UCN bejelentette, hogy lefoglalja a kolonizációs jogokat a fentebb említett bolygókra, és megtiltja mind a szövetségen belüli, mint azon kívüli kolonizációs hajóknak a bolygóra való mindennemű leszállást.
A UCA beiktatása – 2113

Ebben az időben komoly probléma ütötte fel a fejét. A UCN alkalmatlanná vált a védelmi pozíció betöltésére. Folyamatos korrupciós vádak, árulások sújtották, mely nem tett jót a megítélésüknek. Ennek nyomán megalapítják a UCA-t (Egyesült Kolóniák Hadserege), mely az egyetlen elismert és legális katonai haderő a Föld és kolóniák szegélyezte ismert űrben. A UCA hadserege állítólag független, hisz pont a UCN rossz megítélése hívta életre, de a háttérben továbbra is a megszokott elit irányít.
Ómen – 2116

Hat kolonizációs hajó – az Archon, Triumph, Pacifica, Jericho, Seraph, és a Harbringer – eltűnik a radarról, feltehetőleg egy napkitörés miatt. Az eltűnésük előtti utolsó üzenet egy vészjelzés volt, mely súlyos üzemzavarról adott tájékoztatást, majd megszakadt velük a kapcsolat… örökre. Ez súlyos csapás volt a UCN-nek. A kieső emberi és technológiai erőforrások nélkül nem tudtak volna egy nagyobb kolóniát kiépíteni, egy kisebb kolónia létrehozása viszont magában hordozta a biztos bukást. (Egy bizonyos szint alatt nem valósul meg az önfenntartás.) A szövetség kétségbeesésében áruba bocsátotta a jogot a többi cég és külsős államok számára, hogy letelepedhessenek. De mint lenni szokott, bonyolult pénzügyi műveletek és üzérkedések vették kezdetét a papírok körül. Végül a jogokat a Helghan Vállalat nyerte. Állítólag manipulálták a szavazatokat és az ajánlatokat. (A Helghast flotta teljesen érintetlen volt, ők voltak egyedül képesek kolonizálni külső segítség nélkül. Véleményem szerint a UCN ebben látta a fő lehetőséget. Könnyebb alkudozni egy céggel, mint több kisebbel. A Helghan Vállalat közben együttműködött a Külső Bolygóközi Bankárokkal, és támogatásukért cserébe felajánlották a kolónia jövőbeli profitjának 10%-át.)
Helghastok betelepülése az AC rendszerbe – 2118-2127

A hibernálási eljárás nem volt tökéletes. A populáció 2%-a elhalálozott az út során. Amikor az utazók végre elérték az első bolygót, elnevezték Helghannak a vállalat után, melynek az életüket köszönhették. A tudósok megvizsgálták a planétát és az alábbi konszenzusra jutottak: annak ellenére, hogy hatalmas mennyiségű energiahordozóra bukkantak, az életkörülmények igen szegényesek. Előre gyártott elemekből felhúztak egy űrállomást és önkénteseket toboroztak.
A hátrahagyott telepesek automatizált feldolgozókat építettek a felszínen, melyeket az űrállomásról vezéretek. A feldolgozók teljes kapacitással működtek és energiát termeltek. Az így nyert energiát visszaforgatták újabb gépek, berendezések létrehozására. A többi hajó a második bolygó felé vette az irányt, melynek a neve Vekta lett a Helghan Vállalat vezérigazgatója, Philip Vekta tiszteletére.

Korai Vekta korszak – 2129-2155

Letelepedés a Vektán – 2199

Az első kolonizációs hajók megérkeznek a Vektára. Több mint 12 kolónia létesül a bolyón a 2129-40-ig terjedő időszakban. A bolygó gazdag természeti kincsekben és buja, zöldellő területekben, maga a paradicsom, a megtestesült Föld. A mezőgazdaság kirobbanóan sikeres ágazattá válik és a kolónia hamar önellátóvá válik.
A 2133-as év

A szomszédos Gyre kolónia az Altair rendszerben volt található. A Gyre-t nagy óceánok szegélyezték, kisebb volt mint a Vekta, de zordabb az éghajlata, emellett milliónyi apró sziget tarkította felszínét. Ahogy kezdetét vette a letelepedési hullám a galaxisban, a UCA új kihívásokkal találta magát szembe. A Gyre volt az egyik első kolónia, ahol megmutatkoztak a korai, előre nem látott hibák. A kommunikáció nem volt megoldott a bolygó elektromagnetikus tulajdonságai miatt, így nem volt biztosítva a kapcsolat a vezetőséggel. Ezt súlyos bajok forrásaként azonosították, mivel a védelmi erők felett semmiféle kontrollal nem rendelkeztek a UCA tanács tagjai. Ezt orvosolandó megalkották az ISA-t (Bolygóközi Stratégiai Szövetség), mely azon az elven működött, hogy a kolóniáknak változó fokú csatlakozási lehetőségeket kínáltak fel, valamint esélyt, hogy a részei lehessenek a UNC-nek. (Ezek szerint a kolóniák mintegy alárendelt, alsóbbrendűként kezelt államok lehettek, akik felett a UCN uralkodott). A UCN biztosított minden pénzügyi és technológiai felszerelést a kolóniák vezetésének. (Így hiába csatlakoztak, a UCN irányítása alól nem mentesültek.)

Az ISA feladata a bolygóközi biztonság, rendfenntartás, valamint a politikai stabilitás megőrzése volt. Az ISA részlegek a UCN civil fennhatóságához tartoztak, nem a UCA katonai szárnyához. Minden ISA szerveződés lokálisan független volt egymástól, a közös civil vezetés fogta őket össze. A UCN döntötte el, ki, mennyit, és milyen támogatást kap, ezek szorosan kapcsolódtak az általuk kapott jogokhoz. (És az általuk kínált erőforrásokhoz.) Az ISA Altair és az ISA Aplha Centauri voltak az elsők, akik megalapították az ISA főparancsnokságot.
Biztonság és béke korszaka (Vekta) – 2135

A kezdetek nem voltak zökkenőmentesek, sok előre nem látott esemény majdnem eltörölte a kolóniákat a Vektán, de végül a Helghast telepeseknek sikerült biztonságossá tenni a bolygót.
Ezalatt az űrállomás, amit hátrahagytak a Helghan körül, igazi aranybányává nőtte ki magát. Tökéletes pozícióban volt az Alpha C és a Föld között, így minden áthaladó hajó kihasználta forrásai, készletei feltöltésére. Ahogy telt az idő, úgy egyre-másra használták a kolóniák hajói is az űrbázist az alapvető és luxuscikkek beszerzésére. Virágzó kereskedelmi központtá vált.
A Helghan Protektorátus megalapítása – 2138

A kommunikációs technológiák fejlődése lehetővé tette, hogy a Helghan és a Vekta valós időben tudjon egymással információt cserélni. A vektai kormányzat megalapítja a Helghani Protekturátust, mely csak és kizárólag a Vektának tartozik elszámolással. A bevételek és a termékek közvetlenül a vektai piacokra kerülnek az ISA-k megkerülésével. (Ezek szerint a helyi ISA-k nem csak katonai, hanem gazdasági szerepet is betöltöttek. Legjobban a kormányzókhoz tudnám őket hasonlítani, akik felügyelnek mindent, ami az „uralkodójuk” érdekeiben áll.). A morál és a munkakedv az egekben. Mindenki dolgozik, 95%-os foglalkozatás mellett virágzik mindkét bolygó. A Vekta élvezi az energiát és a technológiát, amit a Helghan közvetlenül nekik szolgáltat. Cserébe az exkluzív kiszolgálásért élelmet, egészséges táplálékot és luxustermékeket kapnak, ami nagy kincs a Helghanon. Új címer kerül kidolgozásra, mely a Vekta és a Helghan összefogását szimbolizálja: három egymásba fonódó kar, mely a:
- béke
- igazság
- és a szabadság eszméinek megtestesülése. (Emlékeztek a 2. rész végén a címerre?)

A Helghan Protekturátus volt az első legális katonai erő, mely az ISA, a UCN és a UCA hatáskörén kívül tevékenykedett. Kicsik és kevésbé jól felszereltek voltak, mint a fent említett szervezetek. Főleg ünnepélyes ceremóniákon szerepeltek, valamint rendfenntartási feladatokat láttak el. Mindazonáltal az ISA figyelemmel kísérte minden lépésüket. Fenyegetést láttak bennük, ezért korlátozták létszámukat és a felszerelésüket. Továbbá a Helghast tisztek kinevezését az ISA-nek is jóvá kellett hagynia. (Akkor mégsem volt teljesen független?)

A Helghast infrastruktúra fellendülése – 2149

Ez idáig rengeteg energiafejlesztő turbina, és hulladékfeldolgozó üzem tarkította a bolygó felszínét. A Helghan Vállalat ez időben az egyetlen teljesen önellátó cég, mely nem függ senkitől. (Amíg rendesen fizetik a díjaikat, senki sem akarja levágni a fejőstehenét.) Minden területen kiemelkedők és vezető szerepet látnak el, mind a hulladék eltakarításában, mind a pénz- és energiapiacokon. Támogatják a folyamatosan bővülő emberi civilizációt, hogy új életet kezdhessenek a kolóniákon. Első számú energia (és egyéb erőforrások) exportőrjei a kolóniáknak, sőt még magának a Földnek is. A bolygón lévő jelenlétük minimális ez időben, minden vezetőségük a Vektán található.
A Helghan Vezetés beiktatása – 2152

A folyamatos kereskedelem a két bolygó között egyre bonyolódik, így a vállat úgy döntött, hogy saját vezetéssel látja el a Helghant. A főbb civil feladatokat átvették a körzeti ISA-től, mint pl. adók beszedése, és egyéb szociális feladatok. Azonban a kulcsfontosságú részlegek, mint a hajók gyártása, kolóniák üzemeltetése, bolygó körüli eszközök gyártása továbbra is az ISA felügyelete alatt maradt.

A Helghan/Vekta kivásárlása – 2155

A Helghan vezetése hatalmas bevételtöbbletet halmozott fel az évek során. Egyedülálló helyzetük nyomán új tervvel álltak elő. Mi lenne, ha kivásárolnák maguknak az Alpha C rendszert? (Emlékeztek: a bevétel bizonyos részét leadózzák a bankároknak, a másik részét meg a Földnek, a UCN-nek kell odaadniuk a jogokért cserébe.)
Normális esetben a UCN ezt azonnal elvetette volna, de a készleteik és a forrásaik kimerülőben voltak. (Nem másodlagos szempont, hogy nagyban függtek a Helghan Vállalat erőforrásaitól.) A sok kisebb kolónia fenntartása, valamint a helyi ISA ellátása teljesen kimerítette őket. Ezt a lehetőset nem hagyhatták elszalasztani. A szerződés megköttetett.

Platinum Korszak – 2156-2199

Kötelezettségek (adók és vámok) nélkül a Helghan Vállalat két saját világa szépen virágzik. Hihetetlen fejlődéseken mennek keresztül, mind technológiai, mind szociológiai szinten. Az „aranykor” nem fedi jól le ezt az időszakot, ezért „platinum korszaknak” nevezték el ezeket a hihetetlenül csodálatos éveket. Az automatikus feldolgozók tovább fejlődtek, a hajógyártási kapacitásuk és az űrállomásuk a legnagyobb a galaxisban. Ők a kapocs a Föld és a kolóniák között. Minden hajónak meg kell náluk állnia, legfőképp üzemanyagért.
A Helghan Vállalat elkezdi a saját szabályainak, adóinak bevezetését bizonyos szolgáltatásokra. (Az áthaladás és a segélynyújtás állítólag ingyenes.). A szabályok a kereskedelem nyílt megadóztatását jelentették, ami eddig a UCN joga volt. Több szállítmányozó cégnek felajánlanak egy kvázi „tartózkodási engedélyt”, melynek birtokában, ha áttelepülnek a Helghanra, akkor a költségek nagy része alól mentesülnek. Kihagyhatatlan ajánlat volt ez a szállítmányozásból élő cégek számára.

Feszültség – 2198

A UCN figyelemmel kísérte, hogy a Helghan Vállalat egyre több részlegnél kezdi átvenni a vezető szerepet, már olyan ágazatoknál is, mint űrutazás, űrkereskedelem (melyek mindig is a UCN-hez tartoztak). Továbbá aggodalommal figyelték, hogy egyre nagyobb vagyont halmoznak fel és ezzel a többi kolóniát támogatták. Erre csak a UCN-nek volt joga. A többi kolóniát minden eddiginél nagyobb költségekkel sújtják, hogy finanszírozni tudják a UCN és a UCA működését. (Ezzel még jobban növelve a Helghan Vállalat befolyását a szektorban.)

Ez az első alkalom, hogy nagy csapatokat mozgósítanak és új dadihajók gyártását irányozzák elő, melyeknek a célja nem a béke fenntartása, hanem a kolóniák elpusztítása vagy megszállása. Ez időben a támadás már politikai fronton is megkezdődött. Az előzőleg eladott jogok megcsorbítására került sort. Ezek voltak a helghastok nagy flottához való, valamint a külön adók kivetésének joga. A Helghan Vállalat ezt visszautasította, de kifejtették, hogy a nézeteltéréseket tárgyalásokkal szeretnék orvosolni. Ez időben a befolyásos vektaiak és a cégek nyomást kezdenek gyakorolni az adminisztrációra, hogy ne tegyenek semmilyen lépéseket az adók és a védelmi rendszer felszámolása, módosítása érdekében. (Gondolom információk jutottak el hozzájuk a Földről.)
Kiválás – 2199

A sorozatos tárgyalások és meghiúsult egyeztetések hatására a Föld és a UCN számukra kielégítő megoldással állt elő. A Föld kijelentette, hogy kudarcba fulladtak a tárgyalások a Helghan vezetéssel, valamint a Helghan Adminisztráció felelős a kizárásukért a UCN szövetségből. Kikiáltották független kolóniának. Ezzel szemben felszólították a többi kolóniát, hogy vonjon meg mindennemű támogatást a Helghan Vállalattól. De ez kétélű fegyver volt, hisz a Helghan fontos kapocs a Föld és kolóniái között. A kolóniák nyersanyagai és termékei nélkül a Föld nem volt képes eltartani magát.
A döntés megszületett: a UCA hadsereg egy hatalmas flottát indított útnak, hogy átvegyék az uralmat a fontos stratégiai pontok fölött. A hajók elindultak.
Az első naprendszeren kívüli háború – 2199-2204

Ahogy romlott a helyzet, az Adminisztráció kísérletet tett az összes ISA erő kiutasítására a Vektáról, valamint a Helghanról. De az ISA erők ezt nem hagyták. Számos összetűzés történt, melyeknek halálos áldozatai is voltak. Annak ellenére, hogy a helghastok számbeli fölényben voltak, nem sok mindent tudtak tenni. Gyenge felszerelésük és tapasztalatlanságuk az ISA malmára hajtotta a vizet. Az ISA erők kerülték a frontális konfrontációt, inkább megfutamodtak és gerilla harcmodorban kisebb-nagyobb rajtaütéseket szerveztek szerte a kolóniákon, így tartva sakkban és félelemben őket.

A háború kora – 2201

A 2199-ben indult hajók megérkeztek az Alpha C rendszerbe. Egyesülve a helyi ISA erőkkel flottájuk hatalmasra duzzadt. Elindultak a stratégiailag fontos űrkikötő elfoglalására. A fő flotta a Helghan felé vette az irányt, de az Adminisztráció hajói felvették velük a harcot. A nagyobb és fejlettebb UCA hajók ellen a kis helghast hajóknak nem volt esélyük. Mészárlás volt ez és nem csata.
Rövid idő alatt az egész Helghast flotta megsemmisült, vagy harcképtelenné vált. A harc alatt a fontos űrkikötő is elpusztult – titokzatos körülmények között.
A UCA úgy hitte, hogy a helgastok direkt szabotálták a létesítményt, nehogy az a kezükre kerüljön. Az Adminisztráció szerint viszont a UCA hajók lőtték szét és ezt a függetlenségük megsértésének vették. Hivatalosan is kitört a háború a Helghan Vállalat és a UCN között. A UCA úgy döntött, hogy felesleges bevenni a konfliktusba Helghant, inkább a jóval fontosabb Vekta felé vezényelték a még rendszerben tartózkodó hajóikat..
Az első naprendszeren kívüli háború vége – 2204

Az ISA és a UCA erői egyesültek a Vektánál egy szempillantás alatt felmorzsolták a Helghast védelmi erőket. A Helghan Adminisztráció kiadta parancsba, hogy az utolsó emberig harcolni kell, de amint az egyesült támadók megfitogtatták erőiket, meghátráltak. Az Adminisztrációt feloszlatták, tagjait elkapták és bebörtönözték. Néhányan elmenekültek és bujkálni kényszerültek.
Az ISA zászlóshajók visszatértek a földre a győzelem hírével és a UCN szenátorok javaslatával. A helghastok méltatlanok rá, hogy ezentúl a UCN területein folytassanak kolonizációs tevékenységet, ezért ki kell őket zárni mindennemű döntésből. De ugyanakkor szükség van arra, hogy egy közeli kolóniára telepítsék őket, hogy rajtuk tudják tartani a szemüket – a jövőbeli hasonló esetek elkerülése végett. Ez persze nyílt lopás lett volna, de az ügyes diplomaták átformálták a tervet, és a megtört Adminisztrációnak nem volt mit tennie, mint aláírni a békekötést. (Ami természetesen semmit sem változott a szenátorok javaslata óta.)
A UCN átvette a vezetést a Vekta felett és megkezdte hűséges polgáraival betelepíteni a bolygót. Ennek a hírnek a negatív vízhangjai eljutottak a többi kolóniára is, de ők kicsik és gyengék voltak, hogy bármilyen eredményt is elérjenek a tiltakozásukkal.
Ellenállás – 2202-2204

A helghastok harcmodort váltottak. Terrorista akciókkal akarták kikényszeríteni a UCN távozását. Megpróbálták elérni, hogy „túl sokba” kerüljön nekik a maradás. A békés helghaniak el akarták kerülni ezeket a cselekedeteket, nyugalomban akartak élni, de bolygójuk már nem az a paradicsom volt, amire 100 évvel korábban rátaláltak. Folyamatos robbanások és puskaropogás törték meg a csendet – Vekta ártatlansága véget ért.

Kivándorlás – 2204-2210

A vektai ISA vezetés nem tolerálja a folyamatos terrorista akciókat, így egyre komolyabb szankciókat alkalmaznak a Helghast lakosság ellen. Az emberek ezt nem bírják tovább (az elnyomást), ezért petíciókat írnak az ISA vezetésnek, hogy engedélyezzék a kivándorlásukat a Helghan bolygóra. (Itt bujkáltak a renegát vezetőik.) Az ISA áldását adta a tervre, de nem akarták fizetni az új kolónia költségeit: a Helghan vezetésére hagyták az élet-halál kérdését.
Hogy legalizálják tettüket, formálisan visszaállították az Adminisztrációt és elismertek egy kis önálló államot a Helghan felszínén. (Mint önálló állam, semmiféle kötelezettség nem terhelte az ISA-t sem a UCN-t. Emellett állandó blokádot tartottak fent a bolygó körül. Természeten csak addig, amíg a „diplomáciai viszonyok rendeződnek.)
A Helghan felszínének kolonizálása – 2215-2220

A bolygó távol állt a Vekta idilli paradicsomától. Kemény volt itt az élet, nagyon kemény. Betegségek, viharok, természeti katasztrófák tizedelték a lakosságot. Menekülttáborokban éltek az emberek. De lassan alkalmazkodtak környezetükhöz: újra beindították az ipart és az élelmiszertermelést.
Vezetés – 2220

A legnagyobb menekülttáborok vezetői összegyűltek, hogy újraélesszék a tényleges Adminisztrációt. A táborok 90%-a megegyezett abban, hogy meg kell osztaniuk az erőforrásaikat, és együtt kell működniük civilizációjúk újraélesztése érdekében. Különböző egészségügyi problémák ütötték fel a fejüket – a mostoha életkörülmények, a sugárzás, és a viharok miatt komoly élettani hatások kerültek a felszínre. (Az ISA orvosi támogatást nem nyújtott, a bolyón lévő felszerelések pedig még nem álltak a megfelelő szinten.) Az oxigénmaszk általános viselet lett. Mindenki hordta, aki külső helyszínen dolgozott. A kissé bizarr maszk a dolgozó emberek szimbóluma lett a nép körében.
De még a maszkok bevetése után is a legnagyobb halálozási arányt az úgynevezett „Lung Burn” (Tüdőperzselődés) betegség okozta. A 30. életév körül ez volt a leggyakoribb halálozási ok a Helghanon.
Mindazonáltal, a bolygón újabb gazdag ásványi- és ércforrásokat találtak a telepesek, így hamar a bányászat lett az egyik leghétköznapibb foglalkozás a planétán.
A Függetlek Kolóniák Stratégia szövetsége megérkezik a Helghanra – 2223

A Helghan Adminisztráció úrrá lett a kezdeti nehézségeken. Az ipart és a főbb szociális területeket megszilárdították. Ez időben érkezett meg a bolyóra az ICSA, mely egy renegát változata volt a UCN-nek. Főleg azok alkották, akik kiszorultak az eredeti szövetségből. Különféle segítséget, jogokat ígértek a helghaniaknak. Ők azonban nem fogadták szívesen a külső segítséget, még élt bennük a legutóbbi „hasznos” szövetség emléke.
Korai Helghan korszak – 2223-2305

Az ISA továbbra is kedvezőtlen feltételeket szab a kereskedésekben, és ez az áldatlan állapot lassan már több évtizede tart. A növekedés lassú, de ez nem csoda, hisz főleg csak ásványokkal és ércekkel kereskednek. Az életszínvonal és a várható életkor még mindig nagyon alacsony. Az élet nehéz, fájdalmas és rövid, folyamatos harc a túlélésért.
A munkakörülmények kritikán aluliak. Gyakori megszorítások és a spártai szemléletmód volt az egyetlen esély a túlélésre – a minimális bevétel megtermelésére. Ezek a mostoha körülmények felelősek azért, hogy a helghaniak idegesen és bizalmatlanul viszonyultak az őket „szelíden” felügyelő ISA-vel szemben, akik ismét elismerték – bár csak formálisan – a Helghast vezetést.

Az ISA bolygóközi védelmi rendszerének kiépítése – 2304

A gazdagabb ISA-k megkezdték a bonyolult űrállomások telepítését, mivel a flotta fenntartása igen költséges volt. A vektai ISA feloldja a blokádot a Helghan körül, egy saját védelmi állomásért és egy kisebb flotta fenntartásért cserébe. (Kinek állt érdekében ez?)
Örökösök – 2305

A helghani lakosok harmadik generációja megszületik. A környezeti hatások és a genetika kapcsolata örök. Az új nemzedék már erősebb testfelépítésű, hogy jobban tolerálják az erősebb gravitációt. Tüdejük alkalmazkodott a kegyetlen és néhol mérgező légkörhöz, valamint sejtjeik jobban ellenállnak a radioaktív sugárzásnak, amit bizonyos kőzetek bocsátanak ki magukból. Ők a Helghan első, igazi gyermekei.
Megszületik Scolar Visari – 2307

Világra jön az a személy, aki majdan az eljövendő korszak vezére lesz. Keménykezű, nacionalista családban nőtt fel. Állítólag az eredeti vezérek leszármazottja – kiemelkedő logikai és vezetői képességei hamar megmutatkoznak.
Nagy hanyatlás – 2330-2350

A Vekta monopóliuma az Helghan felett hatalmas bevételeket termel – de ebből szinte semmit sem fektetnek vissza a gazdaságukba. (Túl nagy a rizikó és az ISA nincs abban a helyzetben, hogy jótékonykodjon. Szükségük van a pénzre az űrállomások építésére, valamint piacaik védelmére.). A Helghast lakosság egyre csak gyarapszik. Az a kevés bevételük az élelemre és az embereik védelmére megy el, semmi sem jut a gazdaságuk fejlesztésére. Egyre több baleset történik, az elavult gépek és az alacsony műszaki színvonal miatt. A gazdaság lejtőn van, míg a helghaniaknak fizetni kell szinte mindenért. Folyamatosan romló gazdasági mutatóik nem sok jó kilátással kecsegtetnek, ezek a tendenciák rányomják a bélyegüket az elmúlt 20 évre. A helghani vezetők a vektai kizsákmányolókat okolják a kialakult helyzetért. (Megjegyzem, teljesen jogosan.) De ez időben a vektaiaknak is megvan a maga baja. A folyamatosan növekvő feketepiac (melyen megjelentek a helghani ásványok) visszaszorítása érdekében komoly tőkét csoportosítanak át. 2220 óta most először fenyegeti a helghaniakat éhhalál.

Helghastok kora – 2340-2357

Scolar Visari felemelkedése – 2340-2347

Amikor a gazdaság a sírban volt, a morál pedig még alatta, egy alak lépett elő: ő volt Scolar Visari, a helghaniak önjelölt autokratája. (autokráció= egyeduralom, önkényuralom) Visari ideológiája egyszerű volt, és pont ezért terjedt hihetetlenül gyorsan: a helghaniak régen emberek voltak, de most már nem azok. Megváltoztak, és már különböznek a földi emberektől. Megváltoztak, mint fizikálisan, mint mentálisan. Ezen változásokért a bolygó a felelős. A kormány (mely ugye nem tehet erről) csak egy dolgot tud, fenntartani a jelenlegi silány állapotokat, de nem tudja kivezetni ebből a helyzetből a nemzetet (nem tud hosszabb életet nyújtani, nem tud célt adni az embereknek, és nem fedi fel az átalakulásuk minden szegmensét). Visari szavaival élve: „A világ megváltoztatott minket. Most itt az idő, hogy mi változtassuk meg a világot!”
Visari hatalmi törekvései és karizmatikus figurája csak úgy vonzotta a kiábrándult, csüggedt helghaniakat. Szinte futótűzként terjedtek szavai a nép között, és egyre erősödött bennük Visari eszméje: „Mind egy test vagyunk, egy nemzet, akik közösen szembeszállnak az elnyomó agresszorokkal.”
Ennél is fontosabb talán, hogy Visari volt az első, aki megfogalmazta azt az eszmét, mely a Helghast-éra meghatározó alappillére lett: „Mi egy új felsőbbrendű faj vagyunk, mi vagyunk a fejlett emberek első képviselői”. A katonaságot állította politikájának középpontjába (spártai minta), mely ennek hatására hamar fejlődésnek indult és a helghastok legfényesebb jelképévé vált. Megváltoztatta a maszk szerepét (mely a számkivetettség és alsóbbrendűség megtestesítője volt a korai időkben), szervesen integrálta a Helghast eszmébe. „Nincs semmi szégyellnivaló a múltunkban” – állította. Beszédeiben kiemelte, hogy ez az örökségük, és büszkeséggel kell eltöltenie egy helghanit, hogy viselheti. Szavai hatására ismét mindenki boldogan viselte a maszkot. (Legyen az gazdag vagy szegény.)

A helghastok születése – 2347

Visari egy nagyszabású beszédben foglalta össze, mit jelent helghastnak lenni. Gazdagon illusztrált és válogatott kifejezései egyszerre ébresztettek bártorságot és félelmet az emberekben. Kiemelte, hogy ők már nem azok, akik régen voltak. Emberekként érkeztek e világra, de az előző generációk szenvedései árán megváltoztak, felülemelkedtek a kínokon, majd újjá születtek. „Mi vagyunk az egyetlen igazán élő faj!” – prédikálta.
Hatalmi bázisának növelése érdekében visszanyúlt a régi trükkökhöz. Katonai befolyása segítségével megszerezte magának az Autokrata címet. Megkérdőjelezhetetlen befolyást szerzett az Adminisztrációban, és 10 évnyi sikertelen kormányzást megpecsételvén hatalomra emelte a katonaságot és a Helghast eszmét. Hatalomra kerülése után azonnal nekilátott a hadsereg eddig nem látott bővítésének és reformjának. Célul tűzte ki a helghastok felszabadítását, a kultúra megreformálását, valamint a társadalom alapjaiba történő beavatkozást. A régi angol ABC-t lecserélte 2349-ben az új Helghast ABC-re (ez látható a 3. rész menüjében, de úgy tűnik a régit is használták, lásd Radec Akadémiája). Az új nyelv nem került teljesen bevezetésre, mivel különböző logisztikai bonyodalmakat okozott volna, de az eszmét sosem vetette el. (Mely oly kedves volt a számára.) A régi Helghast szimbólumokat lecserélte (3 egymásba kapaszkodó kar), helyére a sokkal egyszerűbb és célratörőbb három nyíl jelképet léptette életbe. A Helghast kereszt 3 iránya 3 fontos tulajdonságot hivatott képviselni: szolgálatkésséget, alázatot és feltétlen engedelmességet, melyek az új birodalom alappillérei lettek.
Az új Helghast gazdaság – 2350

Először csak kicsiben kereskedtek a feketepiacokon, de ez hamar megváltozott. Jelentős kereslet mutatkozott az ércek és egyéb nyersanyagaik iránt. Hamarosan már komolyan veszélyeztették az ISA embargóit. Egyre nagyobb bevételeket generáltak a feketepiac ellátásából. Persze kezdetben kizárólag csak a Vektával kereskedtek, de Visari fokozatosan leépítette ezt a kapcsolatot, és különböző ügynökei segítségével más kolóniák piacait vette célba.(Nem akarta megkönnyíteni az ISA dolgát, hadd fussanak a nyersanyagok után, addig sem velük foglakoznak.)
Az igencsak megcsappant ISA flotta már csak dísznek volt jó. Maximum megakaszthatták a kereskedést, de felszámolni semmi esélyük nem lett volna, hisz oly nagy méreteket öltött már. A helghastok újraépítették beszerzési kapcsolataikat, valamit az űrállomásukat. Lassan, de az üzlet kezdett beindulni. A gazdasági válság véget ért, amikor is az ICSA-val aláírtak egy egyezményt, melynek hatására az energiájuk és a termékeik megjelentek a külső kolóniák piacain. Az alku kölcsönösen előnyös volt, mindkét fél jócskán profitált belőle.

Ezalatt az ISA új rendelet hozott: nem fordítanak több pénzt a hadsereg fenntartására, valamint a kérdéses rendszerek elszigetelésére. Ez utóbbi döntés kényes pontnak számított a tanácson belül.

A Második bolygóközi védelmi állomás megépítése – 2358

A növekvő Helghast hatalmi térnyerés hatására, mint egy biztosítékként az ISA elrendelte a több mint 52 éves űrbázis lecserélését. Az új központ felépítésével és üzemeltetésével Stuart Adams ezredest bízták meg.
A második naprendszeren kívüli háború – 2357-2360

Scolar Visari új, merész tervet szőtt, melynek középpontjában a régi vektai örökség visszaszerzése és a rendszer erőviszonyainak felborítása állt. „Oly sok éve sínylődik már népünk a UNC és az ISA elnyomása alatt, itt az idő arra, hogy visszavágjunk!” A helghastok bekapták a csalit, amit Visari vetett eléjük. (Háborúba csak egy egységes nemzettel lehet belemenni.) Az oly sok évnyi elnyomás és bosszú minden igazszívű helghastban dühöt ébresztett. A katonai vezetők és a nép feltétlen hűségéről biztosította a diktátort, és megígérték neki, hogy ha sikerrel jár, felruházzák az oly régóta áhított uralkodói titulussal. (Mely csak formalitás, hisz minden hatalom már akor az ő kezében összpontosult.)
Visari rövid- és hosszútávú terve az alábbi főbb pontokra épült:

1. Stuart Ezredes révén szabotálni kell az ISA védelmi rendszerét.
2. Dwight Stratson ezredes révén mozgósítani kell az ISA erőket és megütközni velük a nyílt terepen, ahol könnyű célpontot nyújtanak.
3. Amint a Védelmi Űrállomás lekapcsol, Lente ezredes vezetésével a 3. Helghast hadosztálynak azonnali inváziót kell indítani a bolygó ellen.
4. Visszakapcsolni a Védelmi Űrállomást és támadást indítani a földről érkező UCA flotta ellen a saját fegyverükkel.
5. Kikiáltani, hogy a rendszer Helghast uralom alatt áll, majd azonnal térdre kell kényszeríteni a UCN-t, míg a flottájuk elvesztése megrendíti a hatalmi státuszukat.
6. A Vekta és a Helghan erőforrásaival, valamint a UCN hadihajók roncsaiból megszerzett technológia birtokában egy olyan flottát kell építeni, mely megvédi a rendszert a UCA hadihajóktól.
7. Újra megadóztatni a Földre tartó minden kereskedelmi hajót.
8. Blokád alá venni a Földet és térdre kényszeríteni a UCN-t.
9. Elfoglalni a csillagközi hajógyárakat és űrbázisokat. A Földön lévő embereket hagyni éhen halni. Hatalmas flottákat építeni és kiterjeszteni a Helghast uralmat MINDEN kolóniára.

A második naprendszeren kívüli háború elkezdődik – 2357 augusztusa

Visari terve óramű pontossággal lép életbe. Adams és Stratson megteszi az első lépéseket. Adams lekapcsolja az űrállomást, míg Strason a nyílt űrbe küldi az ISA hadihajóinak nagy részét. Visari kettő részre bontja az erőit. A fő hadtest elintézi az űrben veszteglő ISA flottát, míg a 3. hadsereg Lente Ezredes vezetésével megindul a Vekta ellen.

A Killzone (Playstation 2) játék kezdetét veszi. Mivel semmilyen iromány nem helyettesíti azt az érzést, mint amikor te éled át a történet, így most csak a főbb eseményeket vázolom.
Természetesen, még ha nem vitted végig a játékot, akkor SPOILER riadó!

- Jan Templar főszereplőnek köszönhetően nem esik el a főváros, Vekta City. A katona Vaughton ezredestől (aki együtt szolgált Jan apjával, Kirk Templarral az első naprendszeren kívüli háborúban) különleges küldetést kap, mely a játék története során többször megváltozik.
- Templar, Hakha, Luger és Rico keresztül küzdik magukat a teljes 3. Helghast hadosztályon.
- Hakha megöli volt bajtársát és felettesét, Lente Ezredest.
- Templar és csapata időben szabotálja az űrbázist, ezzel megmentik a Földről érkező hadihajók nagy részét.

Szeptembertől-októberig terjedő időszak – 2357

Az ISA tanácsa leállítja a Második bolygóközi védelmi állomás építését, látva, hogy milyen pusztítást okozhat, ha az rossz kezekbe kerül. (Nem volt semmi garancia, hogy a helghastok nem fognak megint árulásra bírni valakit. Ha egyszer megtörtént, megtörténhet még egyszer…)
Stratson ezredes kifejleszt egy nukleáris fegyvert, hogy a maradék Helghast erőket is eltörölje a Vekta felszínéről. De a tanács leszavazza a tervet, okulva a III. Világháborúból – a nukleáris fegyverek tabunak számítanak. Metrac ezredes érkezik, hogy átvegye a megmaradt hadosztályokat és újra támadást indítson. Ez a Killzone Liberation (Playstation Portable) története. SPOILER riadó:

- Jan Templar az első vonalban küzd Dél-Vektán.
- Rico fogságba esik és megkínozzák. Helghast-ellenes érzelmei még jobban felerősödnek.
- Rayhoven támaszponton helyezik el a Red Dust kódnevű nukleáris fegyvert.
- Rico-t és Jan-t erősítésként küldik a Rayhoven bázisra, mivel Metrac megtámadja.
- Stratson felfedi magát. Ő is áruló, és a helghastok kezére játssza a fegyvert.
- A helghastok elbuknak ugyan, de bőséges hadászai információkat szereznek egy Evelyn B. nevű kutatótól.

A Vektai konfliktus vége – 2358 január

A harcoknak vége. A megmaradt haderők és hajók, fejvadászokon és különféle segítőkön keresztül úton vannak vissza a Helghanra. (Gondolom az ISA-ellenesség sok egyéb szimpatizánst is a helghastok oldalára állított.)

Az ISA az alábbi fontos parancsokat kapja a Földről:

- A blokád azonnali visszaállítása, de semmiféle támadás nem indítható
- Advocate bíróval és embereivel való teljes együttműködés a vizsgálatok kivizsgálásának idejére.

A Helghast erők teljes eliminálása és a vizsgálatok lefojtatása után az ISA tanácsa Vekta City-ben az alábbi döntést hozta a háborús helyzetről:

- A Helghast haderőt teljesen fel kell számolni
- Scolar Visarit el kell fogni és nyilvános tárgyalás elé állítani
- Eltörölni és átalakítani a helghastokat egy kisebb és jobban irányítható formába.

Ezek a tervek szöges ellentétben álltak a UCN által kiadott parancsokkal (pl. blokádot visszaállítani, de semmi esetben sem támadni). Az ISA tanács kijelenteti, hogy elvetik a UCN parancsait, mivel pont az ő vezetésük sodorta őket abba a helyzetbe, ami az elmúlt években történt.
2358 szeptembere

Az eddigi legátfogóbb katonai offenzíva tervezése megkezdődik. Az akció fedőneve „Arkangyal”.

2359 novembere

Tizenkét hadosztály indul útnak a Helghan bolygó felé. Egyik a Mandrake, mely az ISA egyik fő hadteste, valamit 10 légiós hadosztály és a New Sun hadihajó. Főparancsnoka Templar ezredes, a vektai harcok hőse és az újjászervezett ISA különleges alakulat vezetője. Az invázió megkezdődik.
A Killzone 2 (Playstation 3) története. SPOILER riadó:

- Villámháborús terv gyakorlatba való átültetése, Pyrrhus City gyors lerohanása.
- Mael Radec Ezredes megszervezi a védelmet, a Pyrrhus kitart.
- Új, eddig nem látott fegyvereket vetnek be a helghastok.
- Megérkezik a Helghan hadosztály és ízekre tépi az inváziós flotta nagy részét.
- Templar ezredes és Evelyn B halála a New Sun fedélzetén.
- Visari utasítására felrobbantják a Red Dust atombombát a város közepén. Az ISA haderő nagy része odavész.
- A palota ostroma.
Megtört ISA katonák állnak a véráztatta uralkodói palota előtt. Győztek – de mégsem. Aggódva kémlelik az eget. Egy újabb hatalmas Helghast hadosztály lebeg a fejük felett. Utánpótlás nélkül, idegen bolygón, ellenséges környezetben maradtak magukra. Hogy mit tartogat számukra a jövő? Hamarosan mind megtudhatjuk a sorozat 3. részéből!

(Köszönöm, hogy elolvastátok ezt a kis szösszenetet. Remélem sikerült más megvilágításba helyeznem az egész Killzone univerzumot. Jó játékot, találkozunk a „Gyilokzónában”!)
Olvasói vélemények
1 / 2 oldal
‹‹  ‹  1  2    ››
94. Bl4nco__HUN  PlayStation.Community tag
2013.08.11. 19:43:19
LV1
az infót ehhez az íráshoz honnan szerezted?
amúgy ez a 20 oldal jobban van megírva mint a killzone 2-3 története
"I hate waiting and making people wait"
93. zooole  PlayStation.Community tag
2013.03.06. 21:04:53
LV2
Itt van a legjobb, csak emberi fajt felsorakoztató sci-fi univerzum és képesek voltak 3 borzalmas történettel előhozakodni.

Bízom bennük.
92. PALQ75
2011.08.04. 00:49:53
LV1
Tutkó irás.
91. Misi3333  PlayStation.Community tag
2011.04.05. 20:51:43
LV5
erre csak jót tudok mondani...... :)
PlayStation all the way!
2011.04.02. 19:29:00
LV1
nagyon jó anyag! grat!! :)
89. zola0306  SonsOfSaRock
2011.03.18. 20:20:26
LV16
Gratula a "szösszenethez"! :D
"Nem isten az ami ilyennek teremtett!"
88. belmont  PlayStation.Community tag
2011.03.01. 22:16:02
LV4
én meg azt sem tudtam hogy ők valaha emberek voltak. bár nem is olvastam utána sehol.
gondoltam fejlett emberiség meg ők is és találkoztak űrben békében élni meg túl egyszerű lenne.
de én a helghast-okra szavazok egy szintig. keményen szopatták őket és szemet szemért de Visari eszméje már nem nagyon jön be.
de az biztos hogy a poszter amit anno kiraktam mer tetszett most új értelmet nyert. :)
F.U.
2011.03.01. 18:37:19
LV4
Válasz 24. MAYOMKA üzenetére:
egy bizonyos szintig igen, a népirtás azért sok volt...
Ratchet and Clank forever:)
2011.03.01. 14:11:37
LV2
Fasza írás volt, tényleg másképp látom a játékot így, hogy megismertem a komplex hátteret.
És akkor még mondják egyesek, hogy a Halo-hoz képest zéró a története a Killzone-nak... Hát szerintem fordítva van...
Attól, h senki sem ért meg, még nem leszel művész.
85. megasuti  PlayStation.Community tag
2011.03.01. 12:21:47
LV4
Szerintem egyik félre sem lehetne azt mondani, hogy jó, vagy rossz. Mindkét felet hataloméhes vezető/vezetők irányítják.
84. videkiman  PlayStation.Community tag
2011.03.01. 12:16:55
LV2
nem is gondoltam volna,hogy egy-egy játéknak lehet ilyen háttere...látszik,hogy új vagyok a komolyabb videojáték világban :)

első résszel játszhatnék,mert megvan és a gép is működik még,2-nek demójával játszottam bár házon belül azt ajánlották a lövöldözős igényeim kielégítésére,3-ast meg nyerhetnék a Konzollal :))
83. tsaba85  PlayStation.Community tag
2011.03.01. 00:54:18
LV1
szerintem tiszta gáz.:(:(:(
82. belmont  PlayStation.Community tag
2011.02.28. 12:13:47
LV4
ez jó volt! bár azt hittem hogy az egész le lesz írva azaz a 3. rész is.
de sebaj. majd valamikor.
F.U.
81. bagman
2011.02.28. 11:28:16
LV11
Válasz 75. girgosz üzenetére:
Jó lenne a sztorija ha a végével nemszúrták volna el
csak akkor olvasd tovább ha végig vitted azaz Spoiler
A stáblista után nemis igazán érdekelt az, hogy valószínúleg stahl túlélte mert még mindig ez járt a fejemben az űrharc után, hogy : Akkor most tényleg kinyírtuk egész helghant két cirkálóval? És honnan került elő az atombomba? Minek raktak egy sima kis cirkálóra atombombát? Nagyon nagy hülyeség volt a helghastok részéről :)
на здоровье мои друг!
80. warass  PlayStation.Community tag
2011.02.26. 08:30:10
LV2
Rendkívül tartalmas és hasznos! Köszönjük!
wArAss RAMONE
79. Masamune  PlayStation.Community tag
2011.02.25. 15:31:15
LV14
Hát én ezek után szintén az ISA erőket nyirbálnám:D
"Na de Gyurma Gyuszi!"
78. skyboi
2011.02.24. 00:04:47
LV1
Remek írás, pazar összefoglaló, igazi warming up a nagy kaland előtt. Köszönet!
Against the flow
77. spatz  PlayStation.Community tag
2011.02.22. 20:20:05
LV3
Köszönjük az összefoglalót
SpatZ blog,Demons Souls FAQ,Dark Souls magyar wiki
76. martin  Főszerkesztő
2011.02.21. 16:22:53
LV27
Válasz 75. girgosz üzenetére:
Nem, ez le van fordítva és magyarosítva fáradságos munkával.
Ezt most kimondtam, vagy csak gondoltam?
2011.02.21. 15:39:12
LV5
Ez egy az egyben a Killzone.com-ról van nem? Egyszer már elolvastam. Érdekes kis olvasmány. Sajnálva hallom, hogy bugyuta a sztorija a 3-nak hiába a sok cutscene. :/
2011.02.21. 10:34:40
LV3
Válasz 73. Undefeated üzenetére:
hidd el ha tudod hogy mit-hol-miért lősz lesz egy játékban akkor az élményfaktor is jóval magasabb lesz.
ez van.. ezt kell szeretni ?!
73. Undefeated  John McClane fehér trikója
2011.02.21. 10:15:26
LV9
KakZón! ki nem szarja le sztorit , nem az adja el a játékot és nem is azt tartja meg a felhasználó bázist
"Miért vagytok gyengék? Játsszatok!"
2011.02.20. 22:54:12
LV3
fantasztikus olvasmány, teljesen más így minden és teljesen más hangulattal kezdem majd el pénteken a harmadik részt, köszi soliduss, head down.
ez van.. ezt kell szeretni ?!
71. Cyberpunk  PlayStation.Community tag
2011.02.20. 13:46:03
LV2
Hatalmas az iromány. Köszönet érte.
70. Shinobi_Tom  PlayStation.Community tag
2011.02.20. 13:04:03
LV7
Köszi a töri órát! Profi munkát végeztél! Kaphatnál a PSC-től valami extra bónusz pontot, vagy valamit, mert megérdemled! Nagyon jó volt elmerülni a KZ krónikába! Nagy köszönet érte! :)
Civilizáció? Na ne röhögtess!
69. aple545  PlayStation.Community tag
2011.02.20. 00:20:00
LV5
végig olvastam és nagyon tetzet a cikk köszönöm a munkádat, az igaságg az hogy én a cikk után a helghastokkal szivesebben lennék, nekik vann igazuk az gyenge emberek maragyan a haldoklo földjükön, viszont igy hogy én vagyok a roszakkal egy másik vágyam teljesült, már régota akkartam egy olyan játékot amiben a roszak nyernek :)
68. Cash0717  PlayStation.Community tag
2011.02.19. 14:47:18
LV6
GRAT!!!
-nagyszerű történelem óra volt!
Halál a húgypókokra!
67. badaboom  PlayStation.Community tag
2011.02.19. 12:05:10
LV1
Ez megválaszolt mindent.Köszi.
66. Nathan
2011.02.18. 21:46:33
LV1
mindig és minden körülmények között tul sok a való világ
2011.02.18. 21:19:10
LV5
Szép munka!
64. Terrka
2011.02.18. 19:20:24
LV1
köszönjük!
63. Leo69
2011.02.18. 18:42:54
LV4
Köszi a felhomályosítást,most legalább tiszta a sztori!
Szép munka!
Leo
62. kristof  PlayStation.Community tag
2011.02.18. 16:42:06
LV1
Anyám de jóóóóó volt olvasni.....
Évek óta nem olvastam ilyen izgalmas olvasmányt.
Néhol voltak nehezen érthető részek, de a végére nagyjából összeállt minden a fejemben.
Végül is ha nagyon le akarom sarkítani a dolgot akkor arról van szó a játékokban hogy a Föld és a nyersanyagtermelő kolóniák között vannak a Helghastok a Helghan bolygón ahonnan ki akarnak törni a szomszédos Vekta bolygó és az ott állomásozó földi erők leigázásával?

Újúlt erővel fogok nekiállni a sorozatnak, mert idáig pontosan az alapok és összefüggések hiánya miatt nem játszottam vele. Csak kár hogy az 1-el már nem nagyon tudok játszani ps2 hiányában :(

Egyébként soliduss honnan tettél szert erre a tudásbázisra?
Könyvből, vagy internetről szedted össze, vagy honnan?
61. Old_Snake  PlayStation.Community tag
2011.02.18. 15:46:25
LV5
Rohadt jó volt olvasni.
Köszönjük Soliduss!
"There's only room for one Boss. And one Snake..."
60. Old_Raiden  Kitiltott felhasználó
2011.02.18. 13:35:02
LV21
A Killzone története 1 az 1-ben az 1. Világháború utáni idők míg a Helgastoké Németország történelmét tükrözi ! Eszméletlen !
59. aphex88  PlayStation.Community tag
2011.02.18. 11:57:52
LV2
Nagyon tartalmas, nagyon átfogó, nagyon átgondolt olvasmány. nagyon jó lett - hasznos mindenkinek akit érdekel a kz univerzum - a harmadik rész is musthave nekem, méghozzá páncélosan
58. LyozsFM  PlayStation.Community tag
2011.02.18. 11:30:47
LV4
Ezek szerint a Helghastok a sértettek! Az elnyomottakból lettek az elnyomók!
Lüvüdözös gyerek !!!
57. martin  Főszerkesztő
2011.02.18. 11:14:48
LV27
Válasz 56. wallace üzenetére:
Bezzeg a Ratchet, az már-már Shakespeare-i.
Ezt most kimondtam, vagy csak gondoltam?
56. wallace  Dark Passenger
2011.02.18. 11:06:40
LV18
Válasz 25. martin üzenetére:
Hisz tudod, egy 9 éves gyerek írta.

(Pff.)
2011.02.18. 10:22:04
LV4
Ez igen, szép hosszú és részletes cikk.
GRATULA!!
PSN ID: szeredia
2011.02.18. 09:23:04
LV1
Remek cikk! Gratula!
53. _Karmancs_  PlayStation.Community tag
2011.02.18. 08:32:14
LV1
EPIC!
Elképesztő munka van benne, nagyon köszönöm! Tegnap pont arra gondoltam milyen jó lenne, ha lenne ilyen. Minden kívánságom így teljesüljön.

Remélem még írsz pár cikket! Gratula tényleg. Kiváló írás.
EFO
52. Genya  PlayStation.Community tag
2011.02.18. 01:32:50
LV1
Remek cikk, elvezet volt olvasni. Grat
51. sodji
2011.02.18. 01:25:07
LV3
Nem semmi írás!
THX
PSN ID: sodji www.mta-racing.com www.sbkm.hu
50. martin  Főszerkesztő
2011.02.18. 01:24:29
LV27
Most olvasom el ötödszörre, nagyon tetszik. A végén a KZ2 trailer, ahogy betetted, pont beüt a történelemóra után. Riszpekt!
Ezt most kimondtam, vagy csak gondoltam?
49. juan31
2011.02.18. 00:17:47
LV2
koszi ez erdekes volt.
48. HUN_ter  Dark Soul
2011.02.17. 23:58:54
LV26
megérdemelsz egy pacsit :D

elég szépen összehoztad, Grat!
So many games, so little time...
47. LyozsFM  PlayStation.Community tag
2011.02.17. 23:58:02
LV4
Minden TISZTELETEM !!! Köszönöm!
Lüvüdözös gyerek !!!
46. gabe82_  PlayStation.Community tag
2011.02.17. 23:47:32
LV16
Válasz 20. roland31 üzenetére:
Majd multiban. :)
45. gabe82_  PlayStation.Community tag
2011.02.17. 23:45:47
LV16
Öö...akkor is szar a történet. ;)
Jó kis iromány. Holnap meg remélhetőleg már érkezik a folytatás.
1 / 2 oldal
‹‹  ‹  1  2    ››
Mutazione (PS4, PSN)
2019.11.19. 08:46 PlayStation Network
0 hozzászólás
Szerző: MolonLave
Mutánsok közt.
NEED FOR SPEED HEAT (PLAYSTATION 4)
2019.11.18. 16:11 Játékteszt
6 hozzászólás
Szerző: ColdHand
Következményektől mentes száguldás éjjel-nappal egy kihalt városban.
Wreckfest: Drive Hard. Die Last. (PS4, PSN)
2019.11.17. 00:31 PlayStation Network
8 hozzászólás
Szerző: B_Renato97
Régi idők roncsderbije.
Super Cane Magic ZERO (PS4, PSN)
2019.11.15. 09:20 PlayStation Network
10 hozzászólás
Szerző: Angyalkus
A kutyafáját!
Képregény - Rozsomák: X Fegyver
2019.11.14. 19:24 Comix
4 hozzászólás
Szerző: VictorVance
Emberarcú szörnyetegek.
ReadySet Heroes (PS4, PSN)
2019.11.13. 10:25 PlayStation Network
0 hozzászólás
Szerző: DrZaius
Nem mind arany, ami Sony.
CALL OF DUTY: MODERN WARFARE (PS4)
2019.11.11. 11:11 Játékteszt
36 hozzászólás
Szerző: B_Renato97
Modern hadviselések koronázatlan királya.
Yooka-Laylee and the Impossible Lair
2019.11.09. 13:29 PlayStation Network
4 hozzászólás
Szerző: Onimushaman
Aztán nehogy beletörjön a fullánkod a nagy hancúrozás közepette.
JURASSIC WORLD EVOLUTION (PLAYSTATION 4)
2019.11.07. 12:51 Játékteszt
5 hozzászólás
Szerző: MolonLave
Őskövület.
Monster Jam: Steel Titans (PS4, PSN)
2019.11.07. 09:36 PlayStation Network
2 hozzászólás
Szerző: MrZ
Papírszörnyek.