PlayStation.Community

2015.12.18. 08:00 Kedvcsináló
1 hozzászólás
Szerző: broafka
Értékeld a cikket!
A PS4 exkluzív játék teljes története magyarul.

Harmadik fejezet

Djura, a Puskaporos Hordók és Óyharnam

“A porrá égett és elhagyott Óyharnam ma már csak a szörnyek otthona, kik nem jelentenek fenyegetést senkinek, fordulj hát vissza, különben a vadász válik majd üldözötté.” Djura, a Nyugalmazott Vadász

Djura az egyik személyes kedvencem. Kezdve a karakter modelljétől, stílusától egészen addig az “Aztakurva” pillanatig, amikor a játékos szembesül az égből záporozó lövedékekkel, melyeket Djura ereszt rá, mint egy haragos Isten. A játékos első találkozása Djurával, akkor történik, amikor Óyharnamba belépve figyelmezteti Djura és felszólítja a távozásra. Amennyiben a játékos nem fordul vissza, Djura hozzáállása végérvényesen agresszívvé válik Óyharnam védelmében. Ahhoz, hogy teljesen megérthessük, ki is Djura valójában, nézzük meg közelebbről előbb a Műhely eretnekeit, a Puskaporos Hordókat (Powder Kegs).

Kezdetben olyan bizonyítékokat fogok bemutatni, melyek megtalálhatóak a játékban. A saját értelmezéseimet és gondolataimat a végén mutatom be, hogy te is megalkothasd előbb a saját verziódat a bemutatott bizonyítékok alapján.

A Puskaporos Hordók a vadászok olyan csoportja volt, és itt szándékosan használom a volt szót, akik szenvedélyesen alkalmazták a bonyolultságot, összetettséget és a robbanószereket az általuk tervezett eszközökben, valamint hajlamosak voltak a drámaiságra. Ők eltértek Gehrman, az első Vadász egyszerű fegyvereinek stílusától és előtérbe helyezték a nagyra vágyóbb (vagy túlzó, nézőpont kérdése) fegyverek tervezését.

A Cainhurst-i stílus hatására megtervezték a fő fegyverüket, a Szurony Puskát (Rifle Spear), melynek leírása a következő:

“Olyan fortélyos fegyver, melyet a Műhely eretnekei, a Puskaporos Hordók fejlesztettek ki. Egy olyan minta fegyver, amely lőfegyverként és dárdaként is használható, valószínűleg egy elveszett Cainhurst-i fegyver utánzataként készült. Semmi említésre méltó nincsen rajta, azt leszámítva, hogy ez az egyetlen fortélyos fegyver, amelyhez egy lőfegyvert erősítettek.

A másik, kissé ritka Puskaporos Hordó fegyver a Cölöpverő (Stake Driver). Djura személyes választott fegyvere. A Cölöpverő leírása: “Olyan fortélyos fegyver, melyet a Műhely eretnekei, a Puskaporos Hordók fejlesztettek ki. A Cölöpverővel hatalmas sebzésű kritikus támadást indíthatunk, használata azonban összetett és védtelenül hagyja viselőjét, ámbár ezek egyike sem aggasztana egy vérbeli Puskaporos Hordót.”

Ezek a fegyverek nagyban különböznek a Műhely korábbi fegyvereitől. Bár a Puskaporos Hordók nem tétlenkedtek a fortélyos fegyverek terén, fegyverkészletük tűzerejét az Ágyúval (Cannon) kívánták tovább fokozni: “Olyan minta fegyver, melyet a Műhely eretnekei, a Puskaporos Hordók fejlesztettek ki. Ennek a fegyvernek a viselése egyenértékű egy ágyú és annak nevetséges súlyának cipelésével, egy lórúgással és a Higany Töltetek (Quicksilver Bullets) pazarlásával a harcmezőn. Egy ilyen csúfság már eleve kudarcra ítéltetett és fejlesztése gyorsan le is zárult. Mégis a lehetetlen méretű ellenfelek ellen, ez lehet a megfelelő megoldás.”

Fejet hajthatunk a Puskaporos Hordók előtt a Zsineges Molotov Koktélért is (Rope Molotov Cocktail), amit a Puskaporos Hordó Kitűző (Powder Kegs Badge) megszerzése után megvásárolhatunk a Lubickoló Hírnököktől (Bath Messengers).

Az idők folyamán a Puskaporos Hordókat eretneknek kiáltották ki és kiűzték őket a Műhelyből. Feltehetően a Puskaporos Hordók már nem léteznek, ugyanis minden leírás múlt időben hivatkozik rájuk és még a kitűzőjük is néhaiként említi őket. Régen feloszlottak, vagy kiirtották őket, mert egyetlen személy sem beszél róluk a történet folyamán. A Műhellyel való társításuk hitelt ad múltba vesző mivoltuknak, ugyanis a Műhely is jelentéktelenné vált, mint ahogyan azt a Fűrész Vadászkitűző is leírja: “Azonban a Műhely már rég nem létezik és senki sem ismeri fel ezt a jelentéktelen kitűzőt, kivéve a Lubickoló Hírnököket, akik megértik a kitűző jelentését és annak mélységét.”

A Puskaporos Hordók emlékének egyetlen őrzője maga Djura, a Nyugalmazott Vadász.

Tehát, kicsoda Djura valójában? A hivatalos leírás így ír róla: “Egy öreg veterán vadász, akinek a szóbeszéd szerint bámulatos képesség van a birtokában. Senki sem látta hosszú évek óta és úgy tűnik, jó ideje nincs társasága.”

A Szürke Farkas Sisak (Grey Wolf Cap) többet mond róla: “Djura, a nyugalmazott vadász viselete. Ez az elnyűtt sisak volt a védjegye. Djura kapcsolatban állt a Puskaporos Hordókkal, a Műhely eretnekeivel. Azt beszélik, hogy nem csak szokatlanul kedves volt, de szörnyen ostoba is. Djurát letaglózta Óyharnam állapota és megtagadta vadász esküjét.”

Szokatlanul kedves, ez minden bizonnyal igaz. Djura az egyetlen, aki együttérzést mutat a Fenevad Csapásának áldozataival szemben. “Akikre vadászol nem szörnyetegek. Ők emberek.”

Megjegyzendő, hogy a sisakja leírása szerint kapcsolatban állt a Puskaporos Hordókkal, nem pedig a tagja volt a Puskaporos Hordóknak. Lehet, hogy Djura ismerte a Hordókat, vagy barátságot kötött velük, mindenesetre az, hogy a Puskaporos Hordó Kitűzőt viseli, azt jelzi, hogy a Hordók becsületben tartották.

Viszont Djura legfontosabb tulajdonsága, hogy a játékoshoz hasonlóan, valaha egy Álmodó (Dreamer) volt.

“Már nem álmodom többé, de egyszer jómagam is vadász voltam.”

“Egész éjjel álmodhatsz, hozd ki belőle a legjobbat!”

Azzal is tisztában van, hogy a játékos megölése semmi egyebet nem jelent, annak átmeneti meggátlásánál. Ha a játékost megöli Djura, a következők hangzanak el: ”Azt kellene gondolnom, hogy még mindig vannak álmaid? Nos, ha legközelebb álmodsz, gondold végig mi is a Vadászat és mi is a valódi célja.”

Nem hinném, hogy minden Vadász olyan különleges, mint a játékos, vagy Djura. Sokkal több információ lenne elérhető a Vadászok Álmáról. Egyes Vadászok különlegesek, akiket kiválaszt Gehrman és a Vadászok Álmához kapcsolja. Én a Fakóvérű Vadász megnevezést fogom használni ezekre a vadászokra. Maga a Baba (The Doll) is elismeri, hogy nem a játékos az első: “Az idők folyamán számtalan vadász fordult meg ebben az Álomban. Ezek a sírok nekik állítanak emléket. Mindez már oly réginek tűnik…”

Djura valaha a játékoshoz hasonlóan Fakóvérű Vadász volt, aki felhagyott a vadászattal és felmondta az esküjét, hogy azóta magányban éljen.

Mindez Óyharnamba vezet minket. Bár Óyharnam választható terület a játékban, Gehrman mégis ide vezeti a játékost, hogy megszerezze a Szent Kelyhet. Óyharnam volt a színhelye a szörnyű járványnak, a Hamuszürke Vérnek (Ashen Blood). Az Ellenméreg leírása: “Kis gyógytabletták, melyek semlegesítik a mérget. A Hamuszürke Vér kezelésére használták, mely érthetetlen járvány, romba döntötte Óyharnamot réges régen. Ámbár a tabletták csak rövid megnyugvást nyújtanak.”

A tablettákat a Hamuszürke Vér áldozatainak adták, hogy rövid enyhülést biztosítsanak, addig, amíg az újonnan megalakult Gyógyító Egyház kezeli őket. Ami igazi enyhülést hozhat az a vér kezelés, mely gyógykezelés időközben Yharnam sarokkövévé vált. Mivel az Egyház képesnek gondolta magát minden betegség legyőzésére a vér kezelés segítségével, azonnal beindult a gépezet, csakhogy, mint ahogyan az Ellenméreg további leírása írja:

“A Hamuszürke Vér járvány nagyban felgyorsította a Fenevad Csapásának terjedését.”

Ahogy elkezdték alkalmazni a vér kezelést, az Ősi Vér használata magával hozta a Fenevad Csapásának robbanásszerű terjedését. Egy járványt megállítottak, de a kezelés életre hívott egy másik szörnyűséget, épp úgy, mint Hanyatló Loran-ben (Ailing Loran):

“Hanyatló Loran egyes részein orvosi kezelések maradványait lehet felfedezni. Hogy ezek a szörnyek terjedését próbálták megállítani, vagy éppen azt okozták, mára már ismeretlen.”

Mivel a fenevadakat nem tudták kordában tartani, megkezdődött a Vadászat.

Tehát, itt van nekünk Djura, a Puskaporos Hordók és Óyharnam, a rejtvény három eleme. Viszont csak addig marad rejtvény, amíg a játékos be nem téved Óyharnam egy titkos épületébe. Djura tornyának közelében van egy titkos épület, amelybe hosszú hosszú úton lefelé ereszkedve juthat el a játékos. Ebben az épületben minden összeáll. Két halott hever a földön. Egyikük egy Szurony Puskát visel, másikuk egy Elszenesedett Vadász Felszerelést (Charred Hunter Gear) és mellettük egy üzenet hever, melyet feltehetően a halott Puskaporos Hordó hagyott, miszerint:

“A vörös Hold alacsonyan csüng és az utcákat a fenevadak uralják. Maradt más választásunk, mint az egészet porig égetni?”

A következőkben a saját értelmezésemet fogom bemutatni, amit az összegyűjtött bizonyítékokra alapoztam. Kérlek, ne tekintsd bizonyított ténynek. Ehelyett vedd alapul a saját értelmezésed kialakításához.

Djura a játékoshoz hasonlóan Fakóvérű Vadász volt, Gehrman vezénylete alatt. Amikor az Óyharnam-i Vadászat megkezdődött, Djura felébredt a Vadászok Álmában. Djura pontosan ugyanúgy cselekedett a maga idejében, mint a játékos. Harca gyengén indult, de a Vérvisszhangok és a Baba segítségével erőre tett szert. Lámpásokat gyújtott és üzeneteket hagyott. Ebben az időben ismerte meg a Puskaporos Hordókat.

Djura csatlakozott a Hordók Óyharnam-i Vadászatához, melyben a fenevadak ellen küzdöttek. Megtanulta használni a Hordók fegyvereit és emiatt elismerésre, talán még barátságokra is szert tett. De amikor a Hamuszürke Vér lesújtott Óyharnamra és a vérkezelés túl használata miatt a Fenevad Csapása terjedni kezdett, a határvonal elmosódott ember és fenevad között, mikor a Véres Hold alacsonyan csüngött. Ez az, ami annyira izgalmassá teszi a halott Puskaporos Hordó üzenetét. A Véres Hold már felkelt, már tehetetlenek voltak. A Fenevad Csapása egyre csak terjedt és a Gyógyító Egyház nem tudta megállítani, mert nem volt elég erős. Így az Egyház a Műhelyt hívta segítségül, akik a Puskaporos Hordókat küldték, akik ekkor csupán a Műhely egy kisebb frakciója voltak. Djura, a fiatal Fakóvérű Vadász is velük tartott.

De a Puskaporos Hordók, akik rajongtak a robbanóanyagokért és hajlamosak voltak a drámaiságra nem kímélték Óyharnamot. A várost megtisztították. A Puskaporos Hordók a földdel tették egyenlővé Óyharnamot. A Véres Hold és a fenevadak felülkerekedése miatt a vadászok nem láttak más lehetőséget, mint, hogy porig égessék a várost. A Puskaporos Hordók viselete, az Elszenesedett Vadász Felszerelés leírása:“E felszerelés viselői a Fenevad Csapásának áldozataira vadásztak, akik túlélték a dühöngő lángokat és a megperzselt vér bűzét.”

Férfiakat, nőket és gyerekeket vadásztak le és gyilkoltak meg. Az egész várost megtisztították, hogy megállítsák a Fenevad Csapásának terjedését. Djura pedig részt vett mindebben. Djura lehet, hogy megpróbált véget vetni mindennek, de az is lehet, hogy szándékosan, kárörvendve vett részt a mészárlásban. Bárhogyan is legyen, egy biztos, hogy Óyharnamot porig rombolták, az újjáépülés lehetősége nélkül.

A hajnal közeledtével Djura visszatért az Álomba, ahol a fánál Gehrman-nel találkozott. A vérfürdő bűntudatától megszégyenülve térdre borult és elfogadta a halálát, amely elszakította a Vadászok Álmától. Amikor felébredt, a Nap felkelt és a Vadászatnak vége volt. Mostanra a Műhely eretnekeknek kiáltotta ki a Puskaporos Hordókat, tehát vagy meghaltak, feloszlottak, vagy Ludwig vadászai tömlöcbe vetették őket. Az egyetlen, aki megmaradt, az Djura volt. Visszatért Óyharnamba, ahol annyi szörnyűséget követett el és megtagadta a vadász esküt. Ha korábban senki sem védte meg Óyharnam fenevadait, ő lesz az, aki meggátolja a további vérengzést.

“Semmi sem szörnyűbb, mint maga a Vadászat, ha esetleg eddig ez elkerülte volna a figyelmedet…”
Negyedik fejezet

Ludwig, A Vadászatok, Gascoigne Atya és Eileen

“Óóó...Mi ez az illat? Az a bódító vér...Óóó, ahogyan énekel nekem. Már ennyi is mámorító.”Gascoigne Atya

Amikor először toppanunk Yharnamba még nem foglalkozunk hátborzongató szörnyszülöttekkel, rettenetes igazságokkal, valamint a téren és időn túl létező lényekkel. A Bloodborne promóciós anyagaiból egy sem említett ilyesmit. A Bloodborne Lovecraft-i hiedelemvilágának borzasztó igazsága egészen a megjelenésig rejtve maradt. A játékost a Vadászat közepébe taszítják, ahol elkeseredetten és rettegve kutat a válaszok után.

Kezdetben olyan bizonyítékokat fogok bemutatni, melyek megtalálhatóak a játékban. A saját értelmezéseimet és gondolataimat a végén mutatom be, hogy te is megalkothasd előbb a saját verziódat a bemutatott bizonyítékok alapján.

Yharnamban a vér úgy folyik, mint a víz. Yharnamban nincsenek kocsmák, bárok vagy éttermek. Csak a vér létezik. A Csípős Vérkeverék (Pungent Blood Cocktail) leírása: “Yharnamban több vért termelnek, mint alkoholt, ugyanis előbbi sokkal mámorítóbb.”

Yharnamban a vér mindennek a forrása, a gyönyöré, a szórakozásé, az imádságé, a rajongásé. Még Ariana a kurtizán is egy üvegcse vért ajánl fel, amikor a játékos megismerkedik vele, szexuális szolgáltatások helyett. De nem akármilyen vér az, ami átjárja Yharnamot, ugyanis csak az Egyház által ellenőrzött vér engedélyezett. Az Ősi Vérrel, különösen Ebrietas vérével kezelik a lakosságot azok a különleges orvosok, akiket Vér Lelkészekként ismerünk és a Laurence által meghonosított gyógymódot alkalmazzák. Azt már megbeszéltük korábban, hogy Ebrietas hogyan kapta nevét a lepkefajról, azonban a név latinul részegséget és mámort is jelent. Ebrietas vére éppenséggel nem csak gyógyír volt a betegségekre, de egy olyan kábítószert is jelentett a lakosság számára, amely részegítőbb volt, mint az alkohol és erősebb függőséget is alakított ki. De az Ősi Vér egyre nagyobb léptékű terjedésével a Fenevad Csapása is ugyanúgy terjedt.

Óyharnam megtisztítása után a Fenevad Csapása nem maradt titok többé a közvélemény előtt és a fenyegetésre újfajta megoldást kellett találni. A leplezett akciók már nem voltak elegendőek, így a Műhely feloszlott és lezárásra került. Miután a Gyógyító Egyház nagyobb hatalomra tett szert, megszületett a Gyógyító Egyház Vadászai csoport. Ennek a csoportosulásnak az élére Ludwig került, aki így irányítása alá vonta az Egyház új rendvédelmi szervét. Gehrman a következőket mondja nekünk: “A Gyógyító Egyház és Vér Lelkészei valaha a vadászok védelmezői voltak, Ludwig vadász idejében.”

A Kard Vadászkitűző (Sword Hunter Badge) leírása: “A Gyógyító Egyház Vadászainak sokaságában, kik között sokan lelkészek voltak, Ludwig volt az első.”

Nem sok ismeretes Ludwig származásáról, viszont a Ragyogó Kard Vadászkitűző (Radiant Sword Hunter Badge), amit viselt, elárul róla annyit, hogy lovagias harcosok leszármazottja, akiket a Szent Pengékként (Holy Blades) ismerünk. “A ragyogó kard Ludwig végrendeletének örököseit jelképezi. Ezek a vadászok, akiket Szent Pengékként is ismerünk, egy a becsület és lovagiasság korában élt, réges régi hősi ág megmaradt leszármazottai.”

Ludwig teljesen másként közelítette meg a fenevadak vadászatát, mint elődei a Műhelyben, ezt jól mutatja választott fegyverének leírása is:

“Egy fortélyos fegyver, melyet a Gyógyító Egyház Vadászai használtak. Azt beszélik, hogy az ezüst kardot maga Ludwig forgatta, ki első volt az Egyház vadászai közt. Átalakulva a hüvely és kard együtt egy pallost formál. Több eltérést mutat a Műhely eddigi formaterveivel szemben, azt sugallva, hogy az Egyház egyre nagyobb embertelen fenevadakra számított.” Ludwig Szent Pengéje (Ludwig’s Holy Blade)

Puska, melyet jellemzően a Gyógyító Egyház Vadászai használtak. Azt beszélik, hogy a puskát maga Ludwig használta, ki első volt az Egyház vadászai közt. A puska hosszú, nehéz csöve ellensúlyozza az újratöltési idő hosszát. Több eltérést mutat a Műhely eddigi formaterveivel szemben, azt sugallva, hogy az Egyház egyre nagyobb embertelen fenevadakra számított.” Ludwig Puskája (Ludwig’s Rifle)

Ebből a két leírásból megtudhatjuk, hogy a fegyverek formatervei éles fordulatot vettek Gehrman és a Műhely fegyvereihez képest. Míg Gehrman vadászai a fürge fegyvereket, gyors mozgást és az elrejthető eszközöket helyezték előtérbe, addig Ludwig vadászai olyan fegyvereket viseltek, amelyek nagy erőt képviseltek.

Ludwig vadászai már nem rejtőzködtek, szabadon jártak keltek és viselték fegyvereiket. Az Óyharnamban történtek után a Gyógyító Egyház fájdalmasan beismerni kényszerült, hogy az Ősi Vér használóiból egyre több és több, még veszélyesebb szörnyeteg válik majd és ellenük sokkal erősebb fegyverekre lesz szükség.

Ludwig teljesen máshogyan kívánta felszámolni a Fenevad Csapását, mint elődei. Laurence és Gehrman idején a Gyógyító Egyház és a Műhely titokban működött. Mensis Iskolája csendesen tevékenykedett, Laurence tökéletesítette a vérkezelést, Gehrman vadászai pedig eltakarítókként, problémamegoldókként működtek. Ha valaki szörnyeteggé változott, a Vadászok csendesen eltávolították az éj leple alatt, így pedig a lakosság mit sem sejtett a történésekből.

Ludwiggal azonban egy új megközelítés született. Ne tartsd tudatlanságban a népet, fegyverezd fel őket. Ezt a Yharnam-i Vadász Viselet is bizonyítja: “Ludwig, ki első volt az Egyház vadászai közt, valamikor yharnamiakat toborzott, hogy csatlakozzanak hozzá a Vadászatban. A vadász viselet ezeknek az újoncoknak készült és valóban kitűnő védelmet biztosított. De közel sem elegendőt ahhoz, hogy egy átlagembernek a legkisebb esélye is lehessen a fenevadak ellen.”

Ludwig nem titokban vette fel a harcot a szörnyetegekkel, hanem tisztogatásokkal, illetve a Vadászatokkal. Fegyverezd fel a lakosságot, készítsd fel őket és harcolj a Yharnam-i polgárokkal a bestiák ellen. Az Egyház életre hívta a Vadászatokat.

Sajnos azonban mindez egy végeláthatatlan körforgást eredményezett. A fenevadak özönlöttek, a megfékezésükre a lakosság belekezdett a Vadászatokba melyek során a vadászok eggyé váltak az Ősi Vérrel, hogy felülkerekedjenek a bestiákon. Így azonban egyre többen szennyeződtek be az Ősi Vérrel, tehát elkerülhetetlenül átváltoztak és így még több harcoló polgárra volt szükség, akiket szintén a Vadászat előtt a vérrel kezeltek és így tovább. Illetve egyre nagyobb problémát okozott az is, hogy egyre erősebb vadászokra volt szükség, akik egyre erősebb szörnyetegekké is változtak: “A Gyógyító Egyház Vadászainak sokaságában, akik közül sokan lelkészek voltak, Ludwig volt az első. Úgy esett, hogy a lelkészek alakultak át a legförtelmesebb fenevadakká.”

A vadászok megrészegültek és megzavarodtak a vértől. Maguk a Vadászok váltak a fenyegetéssé. Mindezek alapján szembesülünk egy teljesen más, rejtélyes csoporttal: A Vadászok Üldözőivel: (Hunters of Hunters). A játékos Közép-Yharnamban találkozik Eileennal a Hollóval, aki szigorúan figyelmezteti: “Készülj fel a legrémesebbre. Ember már nem maradt köztük. Mindannyiuk vérszomjas fenevad, ma már.”

A szöges ellentéte Djura figyelmeztetésének, mely szerint a szörnyek még mindig emberek. Eileen egy titkos csoportosulás, a Vadászok Üldözőinek tagja, melyet a Vadász Rúna (Hunter Rune) részletez: “Ez a vörös, elkoszolódott rúna Vadászt jelent és azok használták, akik esküt tettek a Vadászok Üldözőinek. Ezek az őrszemek azokat üldözik, kiket megrészegített a vér. Legyen az ember, vagy bestia, akik beszennyezték a Vadászok esküjét, azoknak biztosan közük volt a vérhez.”

Úgy tűnik, hogy a Vadászok Üldözői egyidősek a Műhellyel és rendjük feladata, hogy megszabaduljanak az olyan vadászoktól, akik elvesztek az Ősi Vér mámorában. A Holló Vadászkitűző (Crow Hunter Badge) leírása: “A Vadászok Üldözőjének kitűzője, mely titokban száll generációról, generációra, általában egy idegenre, ki a hátországból származik.”

Az egyes szám használata arra enged következtetni, hogy generációnként, egy időben, csak egy személy töltheti be a Vadászok Üldözőjének szerepét. Érdekes továbbá, hogy idegenként írják le a Vadászok Üldözőjét. Eileen valóban nem yharnami kiejtéssel beszél.

Talán a vérmámorban tivornyázó yharnamiakra megbízhatatlanságuk miatt nem lehetett rábízni ezt a fontos feladatot.

De a Vadászok Üldözőinek eredetére vagyok a leginkább kíváncsi. Honnan a fenéből jöhettek vajon? A Hollótollas Viselet (Crowfeather Attire) ellát minket némi tudnivalóval: “A Vadászok Üldözői hollókként öltöznek, hogy ezzel az égbe temetés rítusára emlékeztessenek. Az első Vadászok Üldözője távoli földről érkezett és áldozatait egy ősi, erényes szokás szerint temette el, a yharnami istenkáromló temetkezési szokások helyett. Annak reményében, hogy az egykori honfitársak visszatérnek az egekbe és nyugalomra lelnek a Vadászok Álmában.”

A Vadászok Álmára való szó szerinti hivatkozás rendkívüli módon érdekes. Eileen maga is tud a Vadászok Álmának létezéséről, hiszen, ha a játékos rátámad, de alul marad vele szemben, akkor Eileen a következőket mondja: “Mondd meg a kis csitri Babának, hogy üdvözletem küldöm.”

Djurához hasonlóan valamikor Eileen is egy Álmodó volt, egy Fakóvérű Vadász, akárcsak a játékos.

“Számomra az álmoknak már vége. Ez az utolsó esélyem.”

Nem ez az egyetlen kapocs, mely összeköti Eileent, a Vadászok Üldözőit, Gehrmant és a Vadászok Álmát: Az Irgalom Pengéinek (Blades of Mercy) leírása, mely a Vadászok Üldözőjének fegyvere: “Egy különleges fortélyos fegyver, mely a vadászok üldözői között öröklődik. A Műhely egyik legrégebbi fegyvere. Képes két felé szakadni használat közben. Meghajlott pengéjét szideritből, a mennyek ritka ásványából kovácsolták.”

Valóban az egyik legrégebbi fegyver. Az Irgalom Pengéin kívül, csak egyetlen másik fegyver készült szideritből, a mennyekből aláhullott ritka ásványból. Gehrman Hantoló Pengéje (Burial Blade), a legelső fortélyos fegyver: “Egy mestermunka, ami a Műhelyben készített fegyverek egész sorát határozta meg. A pengéje szideritből készült, ami a szóbeszéd szerint a mennyekből hullott alá.”

Hogy Gehrman pontosan milyen kapcsolatban áll a Vadászok Üldözőivel nem ismeretes. Előfordulhat, hogy a Vadászok Üldözőit a Műhely felügyeletére hozták létre, de elképzelhető az is, hogy egyszerűen egy Gehrmantől elszakadt csoportról van szó. Akárhogy is, céljuk és eszközeik teljesen világosak: véget vetni azon vadászok életének, akik áldozatul estek az Ősi Vérnek. Eileen két ilyen vadászt üldöz, Henryket és Gascoignet.

Gascoigne Atya a Bloodborne első hivatalos főellensége. Igaz, megküzdhetünk a Rém Lelkésszel (Cleric Beast), de ő választható főellenség. Gascoigne szolgál az első valódi főellenségként a játékban és hideg zuhanyként hat a játékosra. A Souls veteránokhoz hasonlóan egy nagyon határozott gondolkodásmóddal vágtam neki a Bloodborne-nak, amelyet egy szóban elővigyázatosságnak neveznék. Ismerd ki az ellenfelet, fedd fel a gyengeségeit, várd meg, míg leereszti a védelmét, támadj egyszer, vissza, védekezz, figyelj, támadj ismét. Ez egy nagyon óvatos, lassú és passzív játékstílus, amit a Souls játékosok tökéletesítettek magukban. Gascoigne pontosan az ilyen játékosok miatt került a játék ilyen korai szakaszába. Gascoigne ugyanazzal a felszereléssel rendelkezik, mint amit a játékos is viselhet. A Vadász Fejszét (Hunter Axe) használja fegyverként és a Kétbalkezest (Blunderbuss) lőfegyverként. Támadása kitéríthető (parry) és ő is képes kitéríteni a mi támadásunkat. Egyenrangú a játékossal e tekintetben. Komolyan, az egyetlen különbség Gascoigne és a játékos között, az az, hogy Gascoigne őrült agresszióval harcol. Gascoigne vak elhivatottsággal harcol, végig cikázik harc közben, elkerüli a támadásokat és folyamatosan nyomást gyakorol a játékosra. Ez szinte egy üzenet a fejlesztőktől a játékosnak: “Hogyan veszíthetsz, ha ugyanolyan eszközeid vannak, mint neki? Nem igazságtalan és nem is csal. Ő is ugyanabban a játékban szerepel, mint te. Tehát, hogy lehet az, hogy mégis lemészárol?”

A játékos hamar felismeri, hogy vagy alkalmazkodik Gascoignehoz, vagy meghal. A visszafogott játékstílus itt nem érvényesülhet, a Bloodborne tökéletesítéséhez a játékosnak gyorsnak, agresszívnek és hajthatatlannak kell lennie, akárcsak Gascoigne.

Azonban, amint Gascoigne életereje lecsökken, átváltozik. Végérvényesen és teljesen a Fenevad Csapásának áldozatává válik és fáradhatatlanul támadja a játékost. Ahhoz, hogy megértsük Gascoignet, tekintsük meg mit árul el róla maga a játék.

Gascoigne Viselete (Gascoigne’s Attire): “Az Atya a lelkész másik megnevezése egy távoli országban, de a Gyógyító Egyház berkein belül nem létezik efféle rang.”

Ezek szerint úgy gondolhatjuk, hogy Gascoigne szintén a híres Vérrel Gyógyítás felkutatása miatt érkezett Yharnamba, mely állítólag minden betegséget képes meggyógyítani. A játékos, Gilbert és sokan mások is hasonló cipőben jártak. Eileenhoz és Gilberthez hasonlóan, Gascoigne kiejtése is különbözik a yharnamitól. Gascoigne öltözéke hasonló a Gyógyító Egyház Őrzőinek öltözetéhez, fegyverei pedig a Műhely fegyverei, tehát nyilván a Gyógyító Egyház Vadászaként képezték ki, miután Yharnamba érkezett. De a viselet leírása a következő: “A koszos kendő nem más, mint a Szent Sál, ami az Egyház jelképe, tőlük azonban Gascoigne végül is elszakadt.”

Nem egyértelmű, hogy Gascoigne miért hagyta el az Egyházat, de valószínűleg azért, hogy családot alapítson. Gascoigne lányaival, akik a házukban rejtőznek, a játékos is szóba elegyedhet. Lányai osztják meg velünk az utolsó fontos tudnivalót Gascoigneról: “Ön egy Vadász? Akkor kérem, lenne szíves megkeresni az Anyukámat? Apukám nem tért vissza a Vadászatból, így Anyukám utána ment, de ő sem jött vissza. Egyedül vagyok...és nagyon félek…”

Amikor a Vadászat megkezdődött, Gascoigne is csatlakozott. Bár már nem volt az Egyház tagja, ő is felkelt, hogy megtisztítsa az utcákat, akárcsak Yharnam többi lakosa. Miután nem tért vissza, a felesége Viola a keresésére indult. De Viola elfelejtett valamit: “A-anyukám egy vörös ékköves melltűt viselt. Olyan nagy…. és gyönyörű. Ön is biztosan észre fogja venni.”

Mikor Gascoigne-nyal találkozunk éppen egy holttestet aprít darabokra. A játékos felé fordul és közben már teljesen az Ősi Vér áldozatává válik.

“A Vadászok is már mind fenevadak, te is egy leszel közülük, előbb, vagy utóbb.”

Egy közeli erkélyen a vörös ékköves melltű lóg egy halott asszony nyakából. De hogyan történhetett mindez? Mi történt Ludwiggal? Mi Gascoigne Atya története? Miért van Eileen Yharnamban?

A következőkben a saját értelmezésemet fogom bemutatni, amit az összegyűjtött bizonyítékokra alapoztam. Kérlek, ne tekintsd bizonyított ténynek. Ehelyett vedd alapul a saját értelmezésed kialakításához.

Óyharnam történései után minden megváltozott. A megmentő Egyház került hatalomra. Nem kellett többé titokban működniük, sőt, virágoztak és egyre hatalmasabbak lettek. A Fenevad Csapásának terjedése miatt a Műhelyt lezárták és helyére léptek a Gyógyító Egyház Vadászai Ludwig vezetésével. Ludwig egy bátor, tiszteletreméltó és lovagias ember volt, aki új módszerrel közelítette meg a fenevadak elleni harcot, azzal, hogy nyíltan toborzott yharnamiakat, felkészítette őket a vadászat veszélyeire és olyan új fegyverek tervein dolgozott, amelyek gond nélkül elintézik a szörnyetegeket.

Ludwig régi hősök hagyatékának örököse volt, kiket Szent Pengékként ismertek és történetük hosszú nemzedékekre nyúlt vissza. Feltehetően Gehrman egyik vadásza volt, aki soron követte a nyugalmazott Gehrmant a megreformált Műhely élén, mely a Felső Katedrális Negyedben volt található. Itt találja a játékos a Ragyogó Kard Vadászkitűzőt, melynek megszerzése után megvásárolhatja Ludwig Pengéjét és Puskáját.

Azonban a Ragyogó Kard Vadászkitűző egy másik felszerelés megvásárlását is lehetővé teszi, ami nem más, mint a Sírkutatók Viselete: “A sírkutatók viselete, akik a Gyógyító Egyház küldetésében az ősi Labirintust kutatják. Az Egyház gyökerei Byrgenwerthig nyúlnak vissza, így tisztában vannak a romok valódi jelentőségével. Többet rejt az, holmi vadász csecsebecséknél, valójában az ősi Hatalmasak titkát őrzi, amelyet a nagyság reményében már azok is kutattak, kiknek a Bepillantás ezt lehetővé tette.”

A kitűző után megszerezhető tárgyat vizsgálva valamelyest már jobban érthetővé válnak Ludwig fegyverei. Ludwig a Szent Pengével és Puskájával volt felszerelkezve, melyek választott fegyverei voltak. Ezek mellett pedig a Sírkutatók Viseletét hordta. Lehetséges, hogy Ludwig szintén a Labirintus felkutatására indult, fegyver, vagy válaszok reményében, amik véget vethetnek a Fenevad Csapásának.

Talán csak magát az igazságot kereste, a Fenevad Csapásának eredetét.

Hogy mit is talált, az sajnos ismeretlen, azonban a kutatásából sosem tért vissza.

Az Alsó Sírok között (Lower Hintertombs), amik a Labirintus sírhalmai, a játékost két őrült támadja meg. Az Elfeledett Őrült (Forgotten Madman) és az Őrült Kísérete (Madman’s Escort). Bár a ruházatuk cafatokban lóg, fegyvereik olyan élesek, mintha a minap toppant volna a Labirintusba ez a két Sírkutató. Az Őrült Kísérete a Szentély Pörölyét (Kirkhammer), a Gyógyító Egyház Vadászainak fegyverét használja. Az Elfeledett Örült pedig a Szent Pengét és Puskát használja, emellett pedig egy Üres Káprázat Vázzal, melyet csak magas rangú egyháztagok használhattak, kölcsönöz misztikus erőt a fegyvernek.

De a legárulkodóbb fegyver, amelyet az Elfeledett Őrült használ az a Túlsó Kiáltás (Call Beyond), az Egyház és a Kórus legtökéletesebb fegyvere, amelyet csak a legmagasabb rangú tagok használhattak.

Legyőzésük után az Őrült Viselete (Madman’s Garb) elérhetővé válik a Bepillantás Lubickoló Hírnökeinél a következő leírással: “A legtöbb Sírkutató, akiket az Egyház a Labirintus felkutatására választott ki, nem képes elviselni az ősi tudás súlyát és megőrül. Az igazság sokszor az őrülethez hasonlatos és nem hozzáférhető az elbutult elme számára. Azok, akik megőrülnek, gyakran töprengő lelkek, kiknek nem sikerült levonniuk a következtetéseket. Azt beszélik, hogy a szövettel bevont, körülölelő csápok, valamifajta védelmező bűbájként szolgálnak, legalábbis ezt hiszik ezek az elveszett lelkek, teljes szívükkel.”

Úgy tűnik végül Ludwig rálelt a válaszokra, de azok túlmutattak minden elképzelésén. A hátborzongató Hatalmasak összetett természetének felfogása túl sok volt Ludwignak és a Kíséretének, így mindkettőjük eszét vesztette az ősi tudás súlyának nyomásától. Ludwig eltűnésével a Gyógyító Egyház Vadászai kezdtek lassan darabokra hullani. A szervezett Vadászat irányítását átvette a csőcselék és a yharnamiak az utcákat járva kirángatták a fertőzötteket a házaikból és karókhoz kötözve, máglyán égették el őket. Maguk a Vadászok egyre inkább az erő közösségére támaszkodtak, az Egyház pedig egyre több Ősi Vért adott a vadászainak, hogy azok felülkerekedhessenek a szörnyetegeken. Ezen vadászok egyike volt Gascoigne Atya. Gascoigne betegsége egyetlen gyógyírjaként kutatta fel a híres yharnami vért és abban reménykedett, hogy rálelhet megváltása utolsó esélyére. Ezután egy férfi, feltehetően Henryk, vadásszá képezte ki őt. Henrykről keveset tudni, azt leszámítva, hogy nem az Egyház Vadászainak viseletét hordja, hanem a Műhely Vadászaiét, tehát Gehrman Vadászainak öltözékét. Henrykre többször is, mint a vén vadászra hivatkoznak, és a hangfájl melyen Henryk megszólal az “öreg” mappában található a játék fájljai között.

Gascoigne és Henryk hamar ütős párossá váltak és barátság alakult ki közöttük. Henryk Vadász Viselete: “A szűkszavú vén vadász, Henryk, valaha Gascoigne Atya társa volt, ámbár vérengző és hősies párost alkottak, mégis kettejük kapcsolata vezetett Henryk lesújtóan hosszú életéhez.”

Az utolsó mondatot felettébb érdekesnek találom. Lesújtóan hosszú élet. Elképzelhető, hogy Henryk a kora előrehaladtával már gyengülni, vagy betegeskedni kezdett, azonban Gascoigne nem csak hű társa életét szerette volna meghosszabbítani, hanem volt még egy oka, amiért szerette volna, ha Henryk tovább él, mégpedig az, hogy Gascoigne szerelmes volt Henryk lányába.

“Igen, rendben, köszönöm szépen vadász úr (vagy hölgy). Majdnem úgy szeretlek, mint anyát, apát és a nagypapát!” Gascoigne névtelen kislánya

Valóban, Henrykkel Gascoigne-hoz hasonlóan Oedon Sírjában találkozunk, csak Henryket nem a sírok között, hanem Viola holttestét bámulva találjuk, aki Gascoigne felesége és az ő lánya volt. De Henryk már nem önmaga, áldozatul esett az Ősi Vérnek.

Gascoigne beleszeretett Henryk lányába, Violába. Gascoigne valószínűleg meggyőzte a legyengült Henryket, hogy egyesüljön a Gyógyító Egyház nyújtotta lehetőségekkel. A vén Műhely vadász nyilván tisztában volt az Ősi Vér hatásaival, de hagyta, hogy veje, az ő unokáinak apja, meggyőzze a vérkezelésről.

Gascoigne is elfogadta a vérkezelést, de az ő esetében szövődmények léptek fel. “Ha megtalálod az anyukámat, add neki ezt a zenélő dobozt, kérlek. Apukám egyik kedvenc zenéjét játssza. Akkor szoktuk lejátszani, amikor apukám elfelejt minket, hogy emlékezzen. Anyukám olyan dilis, hogy e nélkül indult útnak.”

Amíg az Ősi Vér képes bármilyen betegséget meggyógyítani, nem képes egy sérült tudat kezelésére. Gascoigne Atya mentális betegségére keresett gyógymódot Yharnamban, de az Ősi Vérrel való kezelése nem járt sikerrel. Még a Hatalmasak mocskos vére sem volt képes segíteni az őrült rohamokon, amik kínozták. Elképzelhető, hogy Gascoigne a rohamok során, melyek alatt nem ismerte fel családja tagjait sem, erőszakossá vált és tévképzetei alakultak ki. Viola, a szeretett felesége egy altatódalt játszott neki. Segített neki eszénél maradni és könnyíteni tomboló elméjén. De Gascoigne a vértől megrészegülve folytatta a Vadászatot és még több vérkezelést fogadott el. Amikor Gascoigne nem tért haza, Viola, a felesége a nyomába eredt, hátrahagyva a bezárt gyerekeiket, azonban megfeledkezett a zenélő dobozról. Amikor Viola rátalált, Gascoigne vérben fürösztve, válogatás nélkül mészárolta mind az embereket, mind pedig a fenevadakat. Viola könyörgött neki, hogy térjen haza és, hogy emlékezzen rá. De Gascoigne egyikre sem volt képes. Violával azon az éjszakán, a szeretett férfi végzett.

Ha a játékos használja a harc közben a zenélő dobozt, észrevehető fájdalmat okozhat Gascoigne-nak. A fejét fogva felnyög és motyog valamit. Hogyan is viselkedhetne másként, amikor eszébe jut, mit is tett szeretett Violájával. Henryk pedig Viola és Gascoigne keresésére indul, félve, mi is történhetett kettőjükkel. Amikor rátalál Viola tetemére, elszáll belőle az élet. Lesújtóan hosszú életének Eileen a Holló, a Vadászok Üldözője vet véget.

“Ez is a vadászok feladata, bár nincsen benne semmi megtiszteltetés. Egy olyan teher, amit választhatsz magadnak.“ Eileen, a Holló

Ha a játékos segít Eileennak legyőzni Henryket, miután a Véres Hold felkelt, akkor Eileent halálos sérüléssel a Nagy Katedrális előtt találja: “Azt hiszem ezt egy kicsit elügyetlenkedtem. Csak egy kicsit megpihenek. De te csak ne aggódj. Vettem be a vérből. Eleget, ahhoz, hogy megmentsen egy olyan öregasszonyt, mint én. Számomra az álmoknak már vége. Ez az utolsó esélyem. Milyen ostoba vagyok, óvatosan kell lépkednem. De az a valami még mindig odakint van és vár. Fordulj vissza. Itt fogok megpihenni.”

Sok évvel ezelőtt Gehrman megalapította a Műhelyt. A játékoshoz hasonlóan, Gehrman is két fegyvert viselt. A Hantoló Pengét és az Irgalom Pengéit. Mindkettőt Gehrman, az első Vadász kovácsolta szideritből. Gehrman nem volt egyedül. Több tanítványa is volt, kiket arra képzett ki, hogy továbbvigyék örökségét. Ő és tanítványai egy különleges módszert gyakoroltak, melynek neve Szélsebes (Quickening) volt a Vén Vadász Csont (Old Hunter’s Bone) leírása alapján: “Egy vén vadász csontja, kinek neve feledésbe merült. Azt beszélik Gehrman tanítványa volt és a Szélsebes technika gyakorlója, melynek használata főként az első vadászokra volt jellemző.”

Csak három szereplő használja a Szélsebes technikát a játék során: a játékos, amennyiben megszerzi a Vén Vadász Csontot, Gehrman, aki a technika egy sokkal magasabb szintű változatát alkalmazza és egy olyan személy, akit a Véres Hollóként ismerünk (Bloody Crow).

A Véres Holló Eileen küldetéssorozatának végén, a Nagy Katedrálisban található. Ez egy kifejezetten nehéz összecsapás. Úgy tűnik Eileen azzal a céllal érkezett Yharnamba, hogy véget vessen a Véres Holló életének és az ehhez vezető út során végez Henrykkel és végezne Gascoigne-nyal is, ha a játékos nem tenné meg ezt már hamarabb. Nagyon keveset tudunk a Véres Hollóról, annyi azonban látszik, hogy erősen kötődik Cainhurst-höz, mivel egy Chikage-val harcol, emellett pedig a Dermesztő Ködöt (Numbing Mist) használja és legyőzése esetén a Vér Gyönyör Rúnát (Blood Rapture Rune) szerezheti meg tőle a játékos. A legkülönösebb azonban, hogy egy Hollótollas Viseletet hord, mely a Vadászok Üldözőjének viselete. Cainhurst Véres Hollója feltehetően az első Vadászok Üldözője volt, amit a Szélsebes technika használata bizonyít. Így már felvázolhatjuk a következőket:

A Műhely kezdeti szakaszában Gehrman tanítványokat képzett ki, akik közül egynek az Irgalom Pengéit ajándékozta. Mint láthatjuk, a kegyelem központi téma Gehrman életében, ugyanis vagy az álomban ragadt vadászoknak kegyelmez meg, mikor lefejezi őket, vagy azoknak oszt kegyelmet, kik áldozatul estek a Fenevad Csapásának.

Ennek a tanítványnak igen fontos feladatot adott. A tanítványnak egy új, láthatatlan rendet kellett alapítania, mely felügyeli a Műhely tevékenységét, de független a Gyógyító Egyháztól. Ami ezután történt, arra nincsen szinte semmilyen magyarázat és nagyon zavaros. Ez a tanítvány eljutott Cainhurstbe, vagy a hátországba, hogy kiképezhesse az új Vadászok Üldözőjét, aki majd Yharnamba utazik. Bárhogyan is történt, láthatjuk a végeredményt.

A Véres Holló, aki nagy valószínűséggel Eileent képezte ki, a szemünk előtt harcol Eileennal. Eileen szeretne megkegyelmezni neki is és véget vetni az életének. De, ami a leginkább ámulatba ejtett az az, hogy mi történik akkor, ha a játékos sosem találkozik Eileennal és sosem indítja el a küldetéssorozatot.

Amennyiben a játékos egyszer sem lel rá Eileenra, akkor a Véres Hold felemelkedése után, úton a Nagy Katedrálisba, Eileen a játékosra támad. Közben pedig megvádolja a játékost azzal, hogy áldozatul esett a saját vérszomjának. Eileen mondandójából megtudhatjuk, hogyan is érez valójában: “A vadászoknak pusztulniuk kell… a rémálomnak véget kell vetni…”

Eileen teljes mértékben tisztában van azzal, hogy a Műhely vadászokat képez ki és tart az irányítása alatt. Valójában a vadászokat a Hatalmasak manipulálják, hogy véghez vigyék hátborzongató terveiket. Mi történne, ha nem lenne több vadász és már senki sem maradna, hogy véghez vigye a Véres Hold akaratát. Véget érne a rémálom? Gondoljunk csak bele, hogy mi, a játékosok, hogyan rohanunk vissza izgatottan minden főellenség után az Álomba, hogy erősebbé válhassunk és folytathassuk a harcot.

“Kevés vadász képes ellenállni a vadászat mámorító hatásának. Nézz magadra, pont olyan vagy, mint a többi…”

Talán igaza van.
Olvasói vélemények
1 / 1 oldal
‹‹  ‹  1  ›  ››
2015.12.20. 09:07:06
LV1
Még még ilyet! Nagyon jó köszi!
Engem is megfertőzött az ősi vér... 300 órát raktam a játékba.... :)
1 / 1 oldal
‹‹  ‹  1  ›  ››
SNIPER GHOST WARRIOR: CONTRACTS (PS4)
2020.01.18. 17:20 Játékteszt
1 hozzászólás
Szerző: DrZaius
Ötödjére csak sikerült
Sorozat - Love, Death & Robots Volume 1. (2019)
2020.01.16. 16:14 Cool-Túra
8 hozzászólás
Szerző: MolonLave
Az erőszak és nemi szervek dala, időnként gondolatokkal.
Lapis x Labyrinth (PS4, PSN)
2020.01.16. 15:57 PSC egyperces
1 hozzászólás
Szerző: DrZaius
Drágakő iksz labirintus.
Tools Up! (PS4, PSN)
2020.01.16. 13:51 PlayStation Network
1 hozzászólás
Szerző: MolonLave
Ne habozzál, tatarozzál!
Retrospektív - Watchmen - Az őrzők
2020.01.14. 12:03 Cool-Túra
12 hozzászólás
Szerző: VictorVance
Zack Snyder megosztó képregényfilmje, több mint tíz év távlatából.
Romancing SaGa 3 (PS4, PSV, PSN)
2020.01.13. 13:47 Kedvcsináló
3 hozzászólás
Szerző: martin
Miss. Miss. Miss. Na, találd már el te fakezű...
Simulacra (PS4, PSN)
2020.01.12. 16:23 PlayStation Network
3 hozzászólás
Szerző: Onimushaman
Hát szívem, ezt most kár volt jobbra húznod.
Borderlands 3 - a Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot DLC (PS4, PSN)
2020.01.11. 14:32 Kedvcsináló
1 hozzászólás
Szerző: HTB
Moxxi's Eleven.
FARMER'S DYNASTY (PS4)
2020.01.10. 14:35 Játékteszt
5 hozzászólás
Szerző: Petunia
Indul a bakterház.
Exception (PS4, PSN)
2020.01.10. 14:00 PlayStation Network
2 hozzászólás
Szerző: B_Renato97
Platformer köntösbe bújtatott vírusirtás.