PlayStation.Community Blog ›› Petunia

54 hozzászólás

2009.01.15. 12:01:24

Utolsó hozzászólás: Petunia

2009.01.16. 11:46:43

Megosztás
Értékeld a blogot!
Miután a múlt héten igen nagy megelégedéssel és sem istent, sem embert nem ismerő öldöklések közepette befejeztem a játékot, gondoltam, jobban utánaások a sztorinak és megosztom azokkal, akik szintén nagy hívei Kratosnak. Bevallom, feliratok híján én nem mindig értettem mindent a játékban, amivel valószínűleg nem vagyok egyedül. A sztorit átolvasva azonban sok minden helyére került, és nyugodt szívvel kijelenthetem, remek történetet találtak ki a fejlesztők a görög mitológia ismert elemeire, legfőképpen az apját, Kronoszt megölő Zeusz alakjára támaszkodva. Lássuk tehát, mi történt a GOW2-ben - két remek "brutal kills" videó közé ágyazva! (Forrás: Wikipedia)

===================================================================================================

A God of War 2 története nem sokkal az első játék sztorija után játszódik; Kratos, miután legyőzte Árészt, a háború új istene lesz. Ám a görög panteon többi tagja nem fogadja be őt, a görög városok lakóival való kegyetlenkedése miatt. Kratost még mindig üldözik múltbéli tettei, amikor Árész híveként cselekedett. Egyetlen dologban leli örömét: spártai seregét vezetni és segíteni Görögország leigázásában. Pallasz Athéné (Athén védőszentje, a bölcsesség és az igazság istennője) könyörög Kratosnak, hogy hagyja abba, és elmondja neki, hogy már nem tudja sokáig megvédeni az istenek haragjától, és ne fordítson neki hátat, hiszen ő, Athéné tette istenné. Kratos azt feleli, hogy semmivel sem tartozik neki, majd Rodoszra megy spártai hadseregéhez.

Amint „hősünk” megérkezik a városhoz, hogy feldúlja azt seregeivel, egy keselyű - aki Kratos szerint Athéné álruhában - megfosztja majdnem minden isteni erejétől, és a Rodoszi Kolosszusba transzportálja azt, így életre keltvén a legendás szobrot, mely Kratosra támad. (A Kolosszus létére amúgy semmilyen bizonyíték sincs. Az az alak, amiben ma ábrázolják, valószínűleg a képzelet szülötte, ugyanis semmilyen ókori rajz vagy ábra nem maradt fent róla. Ha mégis létezett, akkor pedig nem ott állt, ahol a hagyomány tartja, azaz a rodoszi kikötő bejáratánál, hanem valahol a Nagymesterek Palotája környékén.)
A fémóriással az egész városon keresztül vívott harc után Zeusz (az istenek és a mindenség királya, az ég és a villámok ura) felajánlja Kratosnak az Olümposz Kardját, amelyet maga Zeusz használt apja, Kronosz és a Titánok legyőzésére. Zeusz parancsára Kratos feltölti saját isteni erejével a kardot, amely miatt ő ugyan halandóvá válik, de el tudja vele pusztítani a Kolosszust belülről. Amint a híró leugrik az összeomló szoborról, azt kiabálja az isteneknek, hogy maradt-e még valami, amit bizonyítania kell, habár súlyosan megsebezte a Kolosszus lezuhanó keze. Kratos rájön, hogy vissza kell szereznie az Olümposz Kardját, ha meg akar menekülni. Amint lassan felkel és a kard felé botladozik, Zeusz felfedi magát a keselyű álcájából, aki elrabolta Kratos isteni erejét. Elmondja hősünknek, hogy a saját maga és az Olümposz megmentése érdekében árulta el őt, nehogy arra a sorsa jussanak, amire Árész. Ezután felajánl Kratosnak egy utolsó lehetőséget az istenné válásához, azzal a feltétellel, hogy mindig szolgálni fogja őt [Zeuszt]. Kratos erre persze azt feleli, hogy ő senkit nem szolgál, és Zeusz, kimondván, hogy Kratos nem hagyott neki más választási lehetőséget, ledöfi őt. Kratos még így, halálosan megsebesülve is megtagadja Zeuszt, azt kiáltva, hogy „az istenektől kapott választási lehetőség ugyanolyan haszontalan, mint maguk az istenek.” Zeusz feldühödve még mélyebbre döfi a kardot Kratos mellébe, miközben azt mormolja, hogy minden, amit Kratos eddig ismert, szenvedni fog ezen szentségtörés súlya alatt - Kratos soha nem lesz az Olümposz királya, és „itt a vége”. Ezután kihúzza a kardot Kratos testéből, majd a fegyver erejével elpusztítja Spárta és Rodosz egymással küzdő katonáit. Miközben Zeusz elsétál, Kratos haláltusájában még figyelmezteti: „Ezért megfizetsz, Zeusz… Ebben biztos lehetsz!”

Miközben Kratos a Hádészban (a görög mitológia alvilága) rá váró örök szenvedés felé sodródik, megmenti Gaia (a földanya), a titánok anyja, aki egyben a játék narrátora. Együttműködést ajánl Kratosnak; amikor a titánokat legyőzték az olümposzi istenek, lefejezték őket, és most Kratostól várják, hogy segítsen nekik a bosszúban. Hősünk megmenekül a Hádészból, és Gaia azt javasolja neki, keresse meg a Végzet Istennőit, hogy megváltoztathassa saját múltját. (Honnan ismerős ez? Prince of Persia? :) Ehhez megkapja a mágikus, szárnyas lovat, Pegazust. Miután kikeverednek annak a hegynek a fogságából, ahol hősünk Typhon titánnal és Prométeusszal (egykori titán, ellopta a tüzet az istenektől az embereknek, mire büntetésül a Kaukázus hegyén egy sziklához láncolták, ahol egy óriási sas minden nap a máját marcangolta, mely másnap újra visszanőtt) találkozik, a Teremtés Szigetére repülnek, ahol a Végzet Istennői, a Moirák (az emberi élet fonalát szövő, gombolyító majd elvágó három istennő) várnak rá. Miközben felfedezi a szigetet, Kratos megküzd Tézeusszal, hogy eldöntsék, ki a legnagyobb görög harcos (és hogy megszerezze tőle a továbbjutáshoz szükséges kulcsot), Perzeusszal (Mükéné alapítója, a Medúza legyőzője), akinek a célja szeretett Andromédája sorsának megváltoztatása, valamint a játék első részében szerepelt Barbár Királlyal, aki azért jutott ki a Hádészból, hogy megváltoztassa a végzetét. Hősünk az idősödő Ikarusszal (Daidalosz fia, Krétáról akartak szárnyakkal elmenekülni, ám a viasz megolvadt a nap fényében, és Ikarusz lezuhant) is találkozik, aki a tébolyodottság szélén egyensúlyozva le akarja taszítani Kratost egy szikláról, mondva, hogy nem mások, hanem az ő sorsa az, hogy találkozzon a Végzet Istennőivel. Miközben mindketten zuhannak, Kratos levágja Ikarusz szárnyait, és leereszkedik a földre, melyet Atlasz tart vállain, Ikarusz pedig a mélységbe zuhan.
Kratos Atlaszon landol, és megpróbál beszélni vele. Atlasz először nem akar segíteni neki, sőt el akarja pusztítani azért, amit korábban tett vele. Ám Kratosnak sikerül megnyernie annak érdekében, hogy megváltoztathassa a sorsát és megölje Zeuszt. A titán elfogadja az ajánlatot, átadja varázserejét hősünknek, majd segít neki a felszínre jutni, ahol folytathatja útját. A Végzet Istennői palotájában tett látogatása után Kratos egy ismeretlen harcossal találkozik, aki szintén a Moirákhoz akar eljutni. Mivel a sötétség miatt nem ismerik fel egymást, Kratos áthajítja a fickót egy festett üvegablakon, majd rémülten veszi észre, hogy a férfi egy hűséges spártai, akinek ő parancsolta, hogy térjen vissza Spártába, és készüljön fel az Olümposz elleni harcra. A spártai erre elmondja, hogy Zeusz elpusztította Spártát, ő pedig a Végzet Istennőihez tartott, hogy ezt megváltoztathassa. Miközben haldoklik, utolsó szavaiban arra figyelmezteti Kratost, hogy ő abban hitt, hősünk befejezi, amit elkezdett. Kratos csüggedten feladni készül küldetését, ám Gaia a csata folytatására buzdítja. Megígéri Kratosnak, hogy Zeusz el fog bukni, azt mondván: „ez a csata csak a kezdődő nagy háború előszele…”

Hősünk ezután megmérkőzik a Moirákkal: Lakheszisszel, Atroposszal és Klóthóval. A sorban első Lakheszisz, aki elárulja, hogy az ő döntése volt a titánok veszte a Nagy Háborúban, és ő engedte, hogy Kratos eljusson idáig. Az összecsapásuk után Kratos legyőzi őt, de Lakheszisz ekkor megidézi Atroposzt, aki az első játék végén Árésszel lezajlott nagy csatához viszi vissza Kratost. Amint Kratos és Árész eltűnik, Atroposz megkísérli elpusztítani az Istenek Kardját - mellyel Kratos megölte Árészt -, abból az okból kifolyólag, hogy ha a kard elpusztul, Árész legyőzheti Kratost, aki így a jelenben és a múltban is meghalna. Ám Kratos megállítja Atroposzt, és visszatér a jelenbe, hogy szembenézzen vele még egyszer. A csata során Lakheszisz a szoba mindhárom tükréből egyszerre bújik elő. Hősünk összetöri az első két tükröt, majd fogságba ejti Lakhesziszt és Atroposzt a harmadik tükörben, és azt összetörvén a két párka a múltban reked az örökkévalóságig. Most következne Klóthó, aki könyörögve fordul Kratoshoz, mondván, hogy a végzettel való manipulálása mindent elpusztíthat. A Klóthó üregébe való belépés előtt három freskót nézhetünk meg, melyek a múlt, a jelen és a jövő eseményeit írják le. Az első a titánok és az olümposziak közötti, múltbeli Nagy Háborúra utal, mely újrakezdődhet, a másodikon egy magányos férfi van, aki egy nagy csata maradványait szemléli, a harmadik pedig az újszülött Jézus Krisztus látogatására induló három királyt ábrázolja. Klóthót végül Kratos egy nagy, lengő pengével pusztítja el, és most már hősünk szőheti tovább a végzet fonalát.

Első útja Rodoszra vezet, amikor Zeusz kioltotta az életét, visszakövetelni az Olümposz Kardját és nagy csatára hívni ki az istenek királyát. A harc végén Zeusz kivédhetetlen villámesőt zúdít Kratosra, mely miatt hősünk megadással emeli fel a karjait. Azt kéri Zeusztól, szabadítsa meg az életétől és a szenvedésektől, amibe Zeusz persze beleegyezik, mondván: „Megszabadítalak az életedtől, fiam, de a szenvedéseid csak most kezdődnek.” Kratos azonban elugrik a halálos csapás elől, és elkapva Zeuszt a sziklához szegezi a kardokkal. Elveszi Olümposz Kardját, és Zeusz mellébe döfi.

Ekkor megjelenik Athéné, és megvédi Zeuszt. Kratos dühösen nekiront. Athéné elmondja, hogy nem akar harcolni, de megvédi Olümposzt. A súlyosan sebesült Zeusz megpróbál elmenekülni, odavetve Kratosnak, hogy egy olyan háborút robbantott ki, amely megnyerésére nincs esélye, mivel a Végzet Istennői már őt kiáltották ki győztesnek. Amint Kratos Zeusz után veti magát, Athéné kettejük közé ugrik, mivel saját élete árán is meg akarja menteni az apját. Mikor Kratos kardja tévedésből az ő testébe szalad, haldokolva azt mondja, hogy Zeusz meg akarja törni az apját megölő fiú végzetét, mint ahogy Kronosz megölte Uránuszt, és Zeusz Kronoszt. Vagyis saját fiát, Kratost akarja megölni, nehogy az őt ölje meg. Könyörög Kratosnak, hogy mondjon le a bosszúról. Döbbent csend után Kratos sötét arccal kijelenti, hogy neki nincs apja. Athéné Kratos karjaiban hal meg, és azt jósolja, hogy az Olümposz istenei meg fogják tagadni Kratost és megvédik Zeuszt. Kratos feleletként megtorlással fenyegeti meg Zeuszt és bármelyik istent, aki kétségbe vonja bosszújának jogosságát, esküdvén: „Ha az egész Olümposz megtagadja a bosszúmat, akkor az egész Olümposz meg fog halni!”

Visszatérve az összeomló szövőszékhez Kratos még egyszer visszatér időben a Nagy Háború végéhez. Azt kiabálja Gaia-nak: „Gaia, megnyerhetjük a Nagy Háborút! Együtt el tudjuk pusztítani a pitiáner kis isteneket, és Olümposz a lábunk elé omlik! Térj vissza az én időmbe. Győzelem vár rád!” Majd visszaviszi Gaiát és a titánokat a jelenbe. Közben Zeusz fogadja Hádész, Hermész és Héliosz isteneket, és arra biztatja őket, hogy egyesítvén erejüket győzzék le Kratost. Amint győztesen kiáltja: „Olümposz győzni fog!”, az egész templom elkezd rázkódni. Az istenek az erkélyre rohannak, hogy lássák, a múltból visszatérő titánok másznak felfelé a hegyen, és Kratost is hozzák magukkal, hogy segítsen pontot tenni az istenek és a titánok között dúló háború végére, egyszer és mindenkorra. Zeusz elborzadva letekint, Kratos pedig felkiált neki: „Zeusz! A fiad visszatért! Olümposz vesztét hozom magammal!”

Az égő város képe felett baljóslatú felirat jelenik meg: „A vég elkezdődött…”
Blog hozzászólások
1 / 2 oldal
‹‹  ‹  1  2    ››
54. Petunia  Szerkesztő
2009.01.16. 11:46:43
LV12
Válasz 50. CountofHell üzenetére:
Jóhogy! :)
Endure and Survive
53. Alex  PlayStation.Community tag
2009.01.15. 22:12:31
LV13
Válasz 47. ssj3_vegetto üzenetére:
Rád vártam komolyan:)
SouthernPlayalisticCadillacMusic
52. gabe83  PlayStation.Community tag
2009.01.15. 21:19:21
LV21
Válasz 51. Reita üzenetére:
Én is elfogult vagyok! :-D
Első két rész mindegyik fokozaton kijátszva, challenge-ek megcsinálva! A GoW 3 szintén erre a sorsra jut! :-D
Fantasztikus történet, remek irányítással, nagyszerű körítéssel! A lándzsa (Spear of Destiny) egyébként nem sokat ér, de legalább szép speckói vannak...
51. Reita  PlayStation.Community tag
2009.01.15. 20:47:55
LV17
Válasz 47. ssj3_vegetto üzenetére:
"vagy akár a világ legjobb PlayStation 2 címének" - elfogult egy kicsit : ) - de méltó egy rajongóhoz
50. CountofHell  PlayStation.Community tag
2009.01.15. 19:04:20
LV15
Válasz 49. CountofHell üzenetére:
Gow 2-t én is kijátszottam, de a Titan vagy milyen fokozatot hagytam. Azt hiszem Hard-on pörgettem ki. Ha jól emlékszem.
Gow 3-at várod ?
PSN - CountofHell_HUN
49. CountofHell  PlayStation.Community tag
2009.01.15. 19:00:00
LV15
A görög mitológiát imádom. Az Íliászt és Odüsszeiát 2* is kiolvastam amikor kötelező volt. Hú de régen is volt az.
Olyan vagyok mint Odüsszeüsz : Skülla és Molibdész között hánykódom. xD
PSN - CountofHell_HUN
48. Petunia  Szerkesztő
2009.01.15. 16:38:49
LV12
Válasz 47. ssj3_vegetto üzenetére:
Mintha hájjal kenegetnének... :P :DDD
Endure and Survive
47. ssj3_vegetto  The Champion of the Gods
2009.01.15. 15:35:18
LV20
A God of War II egy olyan mestermunka, amilyen csak nagyon ritkán születik. Nevezhetnénk példaszerű folytatásnak, tökéletes hattyúdalnak, vagy akár a világ legjobb PlayStation 2 címének is, de ezek egyike sem fejezi ki igazán azt, ami a legfontosabb: a God of War II egy nextgen játék, előző generációs platformon. Abba pedig bele sem merek gondolni, hogy az a bizonyos hajnalán tartó végkifejlet miket fog tartogatni...
Don't Tempt My Dark Passenger
46. rolmanus  Önjelölt mindentudó
2009.01.15. 15:21:00
LV22
Neked jobb, hogy csak most vitted végig, te nem őrülsz bele a várakozásba a folytatás miatt... :D
She was a real hero... She was a true Patriot!
45. ps2true  -A LEGNAGYOBB-
2009.01.15. 14:25:46
LV24
az egyik legjobb gamma PS2-n. 3x toltam végig. bár a vége egy kicsit érdekes...
Playstation
44. Petunia  Szerkesztő
2009.01.15. 14:23:25
LV12
Válasz 43. Alex üzenetére:
Nem rossz az sem, csak kicsit nehézkes használni. A szirének ellen elég hatásos sztem! Egyébként jól néz ki vele Kratos, a kalapács majdnem nagyobb, mint ő maga. :P :DDD
Endure and Survive
43. Alex  PlayStation.Community tag
2009.01.15. 14:15:19
LV13
Válasz 42. Petunia üzenetére:
Én is a jó öreg pengékre esküszöm.Most a brutál kalapácsot fejlesztgetem.Olyan jó érzés ütlegelni vele izomból a dögöket:D
SouthernPlayalisticCadillacMusic
42. Petunia  Szerkesztő
2009.01.15. 14:13:33
LV12
Válasz 40. Alex üzenetére:
Egyértelműen az Athéné Kard, de az a lándzsa sem rossz, amikor a levegőben bökdösöd vele az ellent. Haha! :DDD Nagyon brutális! :D Meg még vmi lila sugarat is kilő utána.
Endure and Survive
41. Petunia  Szerkesztő
2009.01.15. 14:12:25
LV12
Válasz 37. DPG-Hennessy üzenetére:
Úgy tudom, a Chains of Olympus sztorija az első rész előtt játszódik. Ezt már megkérdeztem! :) Sz'al nem nagyon maradtál le semmiről.
Endure and Survive
40. Alex  PlayStation.Community tag
2009.01.15. 14:11:36
LV13
Válasz 38. Petunia üzenetére:
Köszi:)

Melyik a kedvenc fegyvered?
SouthernPlayalisticCadillacMusic
39. Petunia  Szerkesztő
2009.01.15. 14:11:32
LV12
Válasz 36. Palmer07 üzenetére:
Na azért a boss fightokban keményen kellett vagdalkozni is!! A Thészeusznál vért izzadtam, mint párszor már említettem. Pedig azt hiszem, az az első boss fight, vagy az elsők egyike. A végén pedig Zeusznál az volt nehéz, amikor az utolsó csapást akarta mérni Kratosra... és itt időben megnyomni a megjelenő gomb jelét! Nagyon gyorsnak kellett lenned. Nekem négy ujjam volt a négy gombon. De még ezt eltalálva is volt néhány káromkodás az utána következő gombnyomkodások során... :DDDD
Endure and Survive
38. Petunia  Szerkesztő
2009.01.15. 14:03:49
LV12
Válasz 35. Alex üzenetére:
Nincs mit, elsősorban magam miatt csináltam, de gondoltam, hogy mást is érdekelni fog! :) Jó játékot! :)
Endure and Survive
37. DPG-Hennessy  PlayStation.Community tag
2009.01.15. 14:03:30
LV4
Köszi az összefoglalót.Már régóta istenítette mindenki ezt a játékot, nemrégiben egyik jóbarátom odaadtam kölcsön a PSP-jét, és így végigtolhattam a God of War: Chains of Olympus-t.Tényleg mocskosúl jó játék, ráadásúl imádom a görög mitológiát.Sajnos a GOW és a GOW II kimaradt számomra, így nem is nagyon értettem a történetet.Hála neked legalább most már bővült a tudásom vele kapcsolatban :)
A GOW III-at meg mint sokan mások én is várom, mint a messiást.
2009.01.15. 13:49:32
LV1
Nagyon szép összefoglalása a történteknek! Mitológiailag, történetileg, grafikailag szerintem kiemelkedő lett a játék. A helyszínek kiválóák voltak. Egy dolog viszont nem tetszett benne a boss fightok (?), csak nyomd meg időben a gombot volt... (A szárnyakkal se tudtam megbarátkozni, de a készítők nagyon szerették volna betenni, nekem elég lett volna a pegazussal való repkedés is)
35. Alex  PlayStation.Community tag
2009.01.15. 13:46:05
LV13
Köszi Petúnia igényes összefoglaló ráadásul nekem pont aktuális.Most tolom újra.Hihetetlen mennyire le tud kötni az elmebeteg Kratos kalandja:)
SouthernPlayalisticCadillacMusic
34. Petunia  Szerkesztő
2009.01.15. 13:30:37
LV12
Válasz 33. Roxas üzenetére:
Egyébként a szárny hozzáadása is mekkora ötlet! Ha még nem is tud sokáig repülni vele a gyöngyöm. :D

Amúgy Daidalosz a Rise of the Argonauts-ban is benne van, a szárnyak a műkénéi arénában levő kovácsműhelyének falán lógnak. :)
Endure and Survive
33. Roxas
2009.01.15. 13:10:59
LV3
Válasz 26. Petunia üzenetére:
No meg a jóöreg Ikarus is megkapta a magáét csúnyán.

Az egyben a Medúza k*rvák (számomra azok voltak:D), tisztes lerendezése:)

Én is sokszor csak ámultam, hogy hivatalos szavakkal élve: Különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosságok szemtanúi lehetünk. Gyakorlatilag végtelen mennyiségű kivitelezésben hozza el a halált:)
32. Petunia  Szerkesztő
2009.01.15. 13:10:00
LV12
Válasz 28. Tom üzenetére:
Na, legalább abban van, ez reményt ad arra, hogy a 3-ban ezt nem fogják már elfelejteni. :)

Annak még előtte állok, de meglesz bőven, mire megjelenik a 3!
Endure and Survive
31. Petunia  Szerkesztő
2009.01.15. 13:08:58
LV12
Válasz 25. C21 üzenetére:
Haha! :DDD

Amúgy a végére elég sok mindent sikerült kimaxolnom, ami a fejlesztgetéseket illeti, elégedett vtam magammal. A legjobb mágikus erő sztem az Atlasztól kapott dobbantás vagy mi, vészhelyzetben mindig arra hagyatkoztam... elsöprő volt a hatása, főleg a 3. szinten! :D
Endure and Survive
30. Bula
2009.01.15. 13:08:28
LV10
Válasz 25. C21 üzenetére:
Neo egy kis ficsur. Kratos a kiraly. Sot, isten.
TROLL VOLTAM, MEGSZOPTAM.
29. Roxas
2009.01.15. 13:08:18
LV3
Válasz 25. C21 üzenetére:
A makacsságára céloztam, mikor Smith a végén mondja neki, hogy Miért miért, Mr. Anderson, miért ilyen makacs? (Mert nem látja értelmét hogy tovább folytassa ellene a harcot).
28. Tom
2009.01.15. 13:07:40
LV4
Válasz 13. Petunia üzenetére:
Igazad van. Tényleg nincsen benne. Előkotortam a ps2öm, mert meg mertem volna esküdni rá, hogy van benne, de nincs :D A psp Chains of Olympusban volt csak. Összekevertem sorry
27. Petunia  Szerkesztő
2009.01.15. 13:06:30
LV12
Válasz 24. Bula üzenetére:
Hallod, én is hamarosan elkezdem megint, sztem. De vagyok így még néhány játékkal, többek között a TR: Legend, Anniversary és Underworld-del, meg a Silent Hill Homecoming-gal. Egy valamirevaló gamer ma sem unatkozik, savazásnak nincs helye a jelenkor kínálatát tekintve sem. Szerintem! :)
Endure and Survive
26. Petunia  Szerkesztő
2009.01.15. 13:03:21
LV12
Válasz 23. Roxas üzenetére:
Sztem ebben nem lesz hiányunk. Nekem az tetszik igazán, hogy ezeket milyen fantáziadúsan, változatosan és látványosan oldották meg a készítők, komolyan fantasztikus! A két videóban a legnagyobb jelenetek láthatók. Pld. ahogy Thészeuszt odaveri az ajtóhoz... íjjjjjj!! :DD Az egyébként rohadt nehéz volt nekem, meg az Euryale, a többi nem volt vészes. Még a Moirák sem voltak túl nehezek a vége felé. De borzasztóan tetszett mind, hozzá a kiváló zene... Némbör Ván!
Endure and Survive
25. C21
2009.01.15. 13:01:32
LV1
Válasz 22. Roxas üzenetére:
Azért a nyugodtság zen mestere Neo, meg az agyhalott Kratos között párhuzamot vonni... :D

Neo egy napig ücsörgött a szobájában a háború közepén, hogy mi a gyík legyen. Kratosz meg max két küklopsz szemkitépés között épített fel kapcsolatott az agyi szinapszisok közt!
pankracio.blog.hu
24. Bula
2009.01.15. 13:01:18
LV10
Olvastam, videoztam, megneztem a rezfszu badogmonstre kepet, meg is jott a kedvem a gemhez.

Kar hogy nincs ra mod...
TROLL VOLTAM, MEGSZOPTAM.
23. Roxas
2009.01.15. 12:58:15
LV3
Válasz 19. Petunia üzenetére:
Én viszont remélem, hogy igen. Sohase volt szimpi az önkényes Zeusz uraság.

K*baszott nagy mészárszéket akarok majd látni, olyan kivégzésekkel, hogy az összes Fűrész x100, elmehet a levesbe:)
22. Roxas
2009.01.15. 12:56:53
LV3
Válasz 19. Petunia üzenetére:
"Mondom, hogy lehet vki ilyen makacs??? :D"

Mint Mr. Anderson.

"- Mert így döntöttem."


:)
21. Petunia  Szerkesztő
2009.01.15. 12:54:31
LV12
Válasz 16. Bula üzenetére:
Hú tényleg, megvan, ez remek!!! Itt van mindkét játék szövegkönyve. Na ezeket kell kinyomtatni, amikor az ember nekiugrik. Én legalábbis a régi TR-ekkel ezt szoktam csinálni. :)

http://ballor.hu/gow/
Endure and Survive
20. Bula
2009.01.15. 12:51:13
LV10
ballor.hu/gow

(Ezt most meg kellett jegyeznem egy pillanatra...)
TROLL VOLTAM, MEGSZOPTAM.
19. Petunia  Szerkesztő
2009.01.15. 12:49:44
LV12
Válasz 10. C21 üzenetére:
:DDD Jaja, én is így voltam pont, mint te! Mindehhez Kratos sötét arca közelről, huhh! :P :DD (Baromi jól megcsinálták ezt a videót is, hiába!) Mondom, hogy lehet vki ilyen makacs??? :D

Egyébként kíváncsi leszek, hogy a 3-ban Kratos megöli-e akkor Zeuszt. De sztem nem. Most is csodálkoztam vna, ha végül ez lett vna a vége! Azért ez elég durva fordulat lett vna. Amúgy is sztem Zeuszt nem lehet megölni. Bár lehet, hogy Kratos, aki maga is isten, vagy legalábbis félisten, képes erre. Na, meglátjuk.
Endure and Survive
18. Roxas
2009.01.15. 12:49:26
LV3
Válasz 10. C21 üzenetére:
Rövid partik lennének, hosszú éjszakába nyúló helyszíneléssel zárva:)
17. Roxas
2009.01.15. 12:48:08
LV3
Válasz 14. Petunia üzenetére:
Most olvastam az első bekezdést (sohasem szoktam azt, mindig a lecsóba vágok:) ), én meg azt hittem simán kiverted magadból a dolgot úgy ám blokk.

A fordítás sem kispálya ugyan (meg a mennyiség) mondjuk:)
16. Bula
2009.01.15. 12:48:05
LV10
Válasz 12. Petunia üzenetére:
Nem topik, banner a szajt aljan, jobb also sarokban. Ajanlott olvasmany korrekt tartalommal, szar fogalmazassal.
TROLL VOLTAM, MEGSZOPTAM.
15. Roxas
2009.01.15. 12:46:18
LV3
" „Ha az egész Olümposz megtagadja a bosszúmat, akkor az egész Olümposz meg fog halni!”
"

S én mennyire várom ezt a szűk családi körben lezajló vendettát:)

Rendtétel by Kratos, az kell a népnek.... csak jönne már...
14. Petunia  Szerkesztő
2009.01.15. 12:45:53
LV12
Válasz 9. Roxas üzenetére:
Ennek a hosszú szövegnek a lefordításához három ebédszünet kellett. :P :D
Endure and Survive
13. Petunia  Szerkesztő
2009.01.15. 12:45:20
LV12
Válasz 8. Tom üzenetére:
Nincs benne angol felirat, az elsőben sem volt. Legalábbis én nem találtam, pedig minden játéknál ez az első, amit belövök! :)
Endure and Survive
12. Petunia  Szerkesztő
2009.01.15. 12:44:31
LV12
Válasz 6. Bula üzenetére:
Nem találtam GOW topikot, de a te nickedet igen! :D Amúgy a fordításokat jobb szeretem saját magam csinálni, így sokkal több mindent megjegyzek. Ld. fentebb. :D
Endure and Survive
11. Roxas
2009.01.15. 12:44:03
LV3
Válasz 5. Petunia üzenetére:
Én sajnos nem jártam arra:/ Töriórán meg régen vótam:) (Amit sajnálok, mert favorit volt számomra)

Lehet egyszer a régészek előássák Kratost is:)
10. C21
2009.01.15. 12:43:57
LV1
Kösz Petúnia az összefoglalót!!

Imádtam a GOW2-t! megjelenés napján ott gubbasztottam egyedül nyitás előtt az 576-nál :) A legnagyobb az egész játékban, az az árnyékos harc, az valami kegyetlen jól néz ki.

A vége meg... Imádom Kratos-t egy akkora segglyuk, hogy hihetetlen! :D Senki, semmit nem tud megmagyarázni neki. Athéne is tök normálisan előadja a dolgokat, és amikor véletlenül leszúrja, nem ám elszomorodna, vagy elgondolkodna, hogy akkor most Zeusz az apja... "Nincs apám!" És még 100x idegesebb mint eddig :)

Nem érdekli a hülyeség, nem érdekli a sors, ráront az egész Olümposzra!

Kratos, veled mennék bulizni minden szombaton, ugyanolyan zokni vagy mint én! :D
pankracio.blog.hu
2009.01.15. 12:42:37
LV3
Válasz 7. Petunia üzenetére:
de sok a szabadidő:)

Írjál egy könyvet, abból még sok pénz is kinézhet:)
8. Tom
2009.01.15. 12:38:03
LV4
Jó írás tetszett. Grat.

Van benne angol felirat. Vagy magyar feliratra gondoltál?
7. Petunia  Szerkesztő
2009.01.15. 12:29:19
LV12
Válasz 3. Roxas üzenetére:
Újabb elhatározásom, hogy írogatok teszteket a blogomba just for fun, meg mindenfélét az aktuális kedvenc játékaimról, ami eszembe jut. Ez is egy ilyen. :) (A GOW2-t persze hanyagolom teszt szpjából, DZSONKÁT úgysem tudnám felülszárnyalni, de nem is akarom! :DDD)
Endure and Survive
6. Bula
2009.01.15. 12:23:46
LV10
A gt.ballor.hu szajton talalsz egy GOW linket (peesrol netezek, nem tudom direktbe megadni), ahol sok erdekesseget talalsz. Elsosorban forditasokat.
TROLL VOLTAM, MEGSZOPTAM.
5. Petunia  Szerkesztő
2009.01.15. 12:21:14
LV12
Válasz 4. Roxas üzenetére:
Az a Rodoszi Kolosszus, személyesen. Tiszta hülye vtam, hogy nem ismertem fel, amikor nekiestem a game-nek, mert a felső Kolosszus-kép (dettó ugyanez!) van meg nekem képeslapon, Rodoszról hoztuk, és itt van álló nap velem szemben... Ilyen vaksi hogy lehet vki??
Endure and Survive
1 / 2 oldal
‹‹  ‹  1  2    ››
LV12
Szerkesztő
PSC Kredit
5181 pt
PS4     PS3     PS2
PS Vita     PS One     PSP    


PlayStation.Community
Név:
Krisztina
Fórumhozzászólások száma:
3454 db
Hír/cikk hozzászólások száma:
1899 db
Utolsó belépés:
2019.12.09. 17:10:10
Regisztráció ideje:
2008.10.05. 12:51:45
Barátaim:

PlayStation.Community Trófea