PlayStation.Community Blog ›› xerox

3 hozzászólás

2019.04.22. 15:51:04

Utolsó hozzászólás: xerox

2019.04.25. 10:57:26

Megosztás
Értékeld a blogot!
Ad Victoriam! (~A győzelemért!)

Az alábbi leírás a Fallout Biblia legutolsó frissített változatából, a The Art of Fallout 3/Fallout 4 c. művészeti albumokból, a "The History of Fallout" c. könyvből és a Fallout Wiki adataiból került kiollózásra.

Az írás kisebb fokú spoilert tartalmaz! Ezek az információk megtalálhatók az eddigi részekben, így aki szeretné onnan pótolni, annak javaslom a böngésző "Ugrás az előző oldalra" gomb használatát!

Az Acél Testvériség egy neo-lovagi rend, melyet Roger Maxson kapitány alapított maroknyi csapatával 2077-ben, közvetlenül a Nagy Háborút követő időszakban, miután a Mariposa katonai bázison történt események hatására kiléptek az Amerikai Hadsereg kötelékéből. A Fallout 76 megjelenéséig viszonylag keveset tudtunk az Acél Testvériség korai éveiről. A tagok túlnyomó többsége a Testvériségben születik, de nagyon ritkán felvételt nyerhetnek kívülállók is. Azok, akik szeretnék elhagyni a rendet, szabadon távozhatnak annak tudtában, hogy bármilyen orvosi vagy tudományos ismeret megosztása halálbüntetéssel jár. Nézeteik sokszor radikálisak, magukat az emberiség utolsó mentsvárának tartják. Hitrendszerük nagy részét a Kódex néven ismert dokumentum tartalmazza, amely fontos információforrásként működik azon összes szabályok tekintetében, amelyeket a tagoknak be kell tartaniuk. Ez a Kódex nem tartalmazza az igazságszolgáltatást vagy a civil lakosság megsegítésére szolgáló tevékenységeket. A szervezet feladatai közé tartozik elsősorban a mutáns lények felszámolása, technológiák begyűjtése. A 2102 előtti években, egy működőképes műholdat használtak, hogy kiterjesszék az elterjedtségüket az egykori Egyesült Államokon keresztül, és érintkezzenek olyan területekkel, mint Appalachia.

(Appalachia az általános elnevezése Nyugat Virginia-nak. Az egykori Egyesült Államok Keleti Nemzetközösségén belül, a régió a viszonylagos elszigeteltség és a stratégiai célok ismeretének hiánya miatt, a Nagy-háború pusztításától nagyrészt megmenekült, de a túlélő emberi lakosság jelentős része a Scorch nevű gombafaj miatt elpusztult. 2102-ben az Appalachiában lévő Vault 76 lakosai, 25 év elszigeteltség után elhagyták a menedéket, és megkezdték a pusztaság benépesítését.)

Az Acél Testvériség hierarchiája:
Alapvetően öt rendfokozat különíthető el a Testvériségen belül. A tagságba újonnan felvételt nyert tagok a kiképzés ideje alatt az Újoncok, általában a felderítők páncélzatát viselik. Akik jól teljesítenek a kiképzés alatt, Rangidős újonc, majd Tanoncként léphetnek elő. Miután tanúbizonyságot adtak képességeikről, írnokként, vagy lovagként léphetnek szolgálatba.

Az Írnok a felelős az ősi technológiák feltárásáért, dokumentálásáért, eszközök fejlesztéséért. Nagyrészt a bázison dolgoznak, csak akkor hagyják el, ha a terepen kell munkálatokat végezniük. Ritkán orvosi feladatokat is ellátnak, de erre a célra megvannak a külön szakosodott tagok.

A Lovag szakképzet katona óriási tapasztalattal és bátorsággal. Jól ismerik az ellenfeleiket, amiből stratégiai előnyt kovácsolnak az ütközetekben. Rendfokozataik: Tanonc Lovag, Segéd Lovag, Rangidős Lovag, Vezető Lovag -> innen léphet elő Paladinná.

A Paladin felelős a védelmi és külső tevékenységes feladatok megszervezéséért, tehát egyfajta stratégiai feladatot lát el. A paladin rangok: Beosztott Paladin, Paladin, Rangidős Paladin és Vezető Paladin.

Az Elder a Testvériség legmagasabb rendfokozata. Sok éves tapasztalattal, valamint az összes rang viselése után emelkedhet valaki Elderré. A Tanács és a Testvériség vezetője a legidősebb Elder.

Egyik jellegzetes szimbólumukban a fogaskerekek a technológia iránti elfogultságukra, a gyalogsági páncélzat a fejlett haditechnikájukra, a kard a soha nem nyugvó harci szellemükre, a szárnyak a szárnyaló reménységre, míg a kör a zárt közösségükre asszociál.

A Rend főbb részei, területi elhelyezkedésüket figyelembe véve:
Nyugati-parti Testvériség, Kalifornia, Lost Hills bunker.
Keleti-parti Testvériség, Washington D.C., Citadella, (a volt Pentagon romjai).
Közép-nyugati Testvériség, Kansas, Alfa Bunker
Appalachia Testvériség, Nyugat-Virginia, Defiance Erőd, (Trans-Allegheny Lunatic elmegyógyintézet)

Az alábbiakban megnézzük a Testvériség cselekedeteinek a Fallout univerzumra gyakorolt hatását, időrendben haladva.

Előzmények:
2076. január 3-án nemzetbiztonsági okokra hivatkozva, Robert Spindel ezredes parancsnoksága alatt, egy kisebb katonai alakulatot küldenek a West-Tek kutatóközpontba, köztük van Roger Maxson kapitány is…
Október 10-én Maxson rájön, hogy Mariposa tudósai a FEV kísérletei során katonai fogvatartottakat alkalmaztak. Miután Robert Andersont, a vezető tudóst kihallgatják, majd fény derül a tettei mértékére, Maxson kivégezi őt és tudós társait. A vírussal végzett szörnyű kísérletek tudatában Spindel ezredes öngyilkosságot követ el, az emberei pedig Maxson kaptány felé fordulnak a vezetésért.
Pár nappal később Maxson rádión tudatja a katonai vezetőséggel, hogy a titkos kormánykísérletek miatt, csapatával kilép a hadseregből, azonban ekkor már javában zajlik a kínai fenyegetés elleni készülődés, így a zendülés nem kap különösebb jelentőséget…
Október 27-én lezárják és elhagyják a Mariposa katonai bázist. Maxson kapitány vezeti az embereit és azok családját a Lost Hills kormányzati bunkerbe. Az út hosszú és veszélyekkel teli, sokan az életüket vesztik, míg elérnek a bunkerbe. A túlélő katonák lesznek az Acél Testvériség első tagjai.

Kezdetek:
A világégés után Maxson a kormányzati bunker műholdját használva próbált kapcsolatba lépni az amerikai hadsereg megmaradt egységeivel, hogy betoborozza őket az újonnan alakult Testvériségbe. Így került kapcsolatba az Elizabeth Taggerdy vezette Nyugat-Virginiai csapattal. A „Taggerdy's Thunder” becenéven elhíresült, amerikai hadsereg egykori felderítő alakulata ekkor még a Camp Venture bázisukról próbálták a harcot felvenni a Schroced járványban megfertőződött élőlényekkel. Elizabeth és csapata -kisebb hezitálást követően- csatlakozott a Testvériséghez, majd bevették magukat a Defiance erődbe.

Működésük alatt a Responders tagjaival közösen felszámolták a West Tek, FEV mutánsait Huntersville városában, igaz a győzelemért kemény árat kellett fizetniük az ütközetben, ahol több tag is életét vesztette. Kutatásaik feltárták a Schorced járvány forrását, majd a Touchdown hadművelettel végleges csapást mértek a fertőzött fajra. A hadműveletet eleinte sikeresnek könyvelték el, ám napokkal később a fertőzött faj újra megjelent, az eddiginél nagyobb számban.

Az Appalachia Testvériség utolsó rádiós adásában tudatja, hogy bár az utolsó emberig harcolnak majd, nagy valószínűséggel vereséget fognak szenvedni. Végül arra kérik a térség lakóit, hogy mindezek ellenére folytassák a munkájukat.

2095-ben az Appalachia Testvériség tagjai hősi halált halnak a fontosabb objektumok védelme közben, így ezzel az ő történetük egyelőre befejezettnek tekintendő. A Testvériség eltűnése Nyugat-Virginiából szabad teret ad a fertőzött élőlényeknek, így a térségben az emberi faj 2102-ig teljesen eltűnik.
2134-ben a Testvériség egy feltörekvő csoportja, Dennis Allen őrmester által vezetve arra kérte az Öregek Tanácsát, hogy engedélyezzék a West-Tek kutatási létesítmény maradványainak feltárását, technikai tárgyak keresése céljából. A Nagy Háború nyomán a területet nagymértékben érte sugárzás, ami miatt a helyiek csak "Glow" néven emlegették. A Tanács megtagadta Allen őrmester kérését, arra ösztönözve őt és követőit, hogy kilépjenek a Testvériségből. Ettől függetlenül, az Acél Testvériség tovább erősödött Maxson Elder irányításával, aki tovább finomította a haditechnikát, és fokozatosan alakította ki a Knights, Scribes és Paladins rendfokozatokat, amelyek ma ismertek. A következő évben Roger Maxson meghal rákban és fia, II. Maxson, mint High Elder lép elő a rend vezetőjévé.

A 2150-es években a Testvériség elkezdte kiterjeszteni befolyását a környező területekre, egyértelműen jelezve, hogy igényt tartanak az irányításra, mint a háború utáni nyugati partvidék egyik legfontosabb katonai szervezete. Az 50-es évek elején megalakult a Viperák néven elhíresült fosztogatók csoportja, akik létrehoztak egy műveleti bázist Lost Hills déli részében. Idővel a Viperák támadásai egyre merészebbek és gyakoribbak lettek, míg végül az Acél Testvériség figyelmét teljesen magukra nem vonták.

2155-ben a Testvériség egy maroknyi osztagot küldött a pusztaságba, hogy figyelemmel kísérje a Viperák ténykedését. Az Idősek Tanácsa meg volt győződve arról, hogy a testvériség hadseregének kis ereje a hatalom páncéljában elegendő lesz ahhoz, hogy kiiktassa a fosztogatókat. Ennek tudatában egy kisebb csapat -amelyet maga II. Maxson vezetett- indult el felszámolni Viperákat, azonban nem számoltak az ellenfél terepismeretével és leleményességével. Így történhetett, hogy amíg II. Maxson egy óvatlan pillanatban levette a páncél sisakját, egy nyíllal halálosan megsebesítették. John Maxson, Roger unokája váltotta a High Eldert. Ezen esemény következtében az újonnan kinevezett Paladin egy teljes körű hadjáratot indított a Viperák ellen, és alig egy hónap alatt, néhány elmenekült tag kivételével, végzett a teljes fosztogató csoporttal. A sikeres hadjárat külön pozitívuma volt, hogy a Viperák által megszállt Hub kereskedővárost felszabadítva, kereskedelmi egyesség alakulhatott ki a város és a Testvériség között.

(2162-ben a Vault-Dweller megérkezett a Lost Hills bunkerbe, és belépett a Testvériségbe. A kérését ugyan nem vették komolyan, de megbízták Dennis Allen őrmester expedíciójának felkutatásával. A Testvériség meglepetésére nem csak a Vault-Dweller tért vissza a West-Tek létesítményből, hanem sikerült megtalálnia a feladata során, Allen halálos expedíciójának hangfelvételét is. Ennek eredményeképpen a Vault-Dweller évtizedek óta az első kívülállónak tekintendő, akit néhány tag tiltakozása ellenére az Acél Testvériség végül befogadott.)

Eközben egy újabb veszélyes ellenfél került a Testvériség látószögébe. A Mester (Richard Gray) és az ő Szuper Mutáns hadserege, akik arra készültek, hogy a pusztaság népét leigázzák. A Tanács úgy dönt, hogy a veszély elhárítására támadást indít a Mester főhadiszállása, Mariposa ellen. A fejlettebb eszközöknek és fegyvereknek köszönhetően egy újabb, stratégiailag fontos győzelmet könyvelhetnek el, ugyanis a Mester és mutáns hadserege bukásával megszületik az Új Kaliforniai Köztársaság (NCR), melynek fővárosa Shady Sands lesz. Ahogy a fiatal NCR folyamatosan bővül és erősödik, a Lost Hills régiót is bekebelezi eme növekvő új hatalom. Átveszik a Testvériségtől a HELIOS naperőmű ellenőrzését és a külső területek fennhatóságát. A Testvériség jelenléte így a felderítő küldetésekre korlátozódik és bár voltak konfliktusok a két frakció között, a békés kapcsolatok megmaradtak. Az ezt követő években a Testvériség még tovább erősödve, megkezdi középnyugati terjeszkedését. Kis előőrsöket hoznak létre Kaliforniában, valamint expedíciókat indítanak olyan régiókhoz, mint Washington, D.C. és a Mojave Sivatag. Itt lényegében ideológiailag kettéválik az Acél Testvériség és ez a különböző ideológiai szemlélet ellentéteket és szakadásokat eredményez.
2254-ben egy óriási kontingens indul el Owyn Lyons irányítása alatt kelet felé. Lyons Elder számára hamar nyilvánvalóvá válik, hogy a keleti partvidék sokkal rosszabb állapotban van, mint azt gondolták. A területen igen aktív mutáns jelenlétet tapasztaltak, valamint a fosztogatók csoportjai a civileket gyakran rabszolgaként tartották fogva. Egy radikális szemléletváltást követően -eltérve a Kódex szent írásától- elkezdik a területek felszabadítását és megtisztítását, a civilek megsegítését. A Keleti-parti Testvériség nagymértékben különbözik a Nyugati-partitól. A keleti Acél Testvériség vezetője Owyn Lyons Elder főhadiszállásuk a Citadella, egy impozáns erőd, amely a Pentagon romjai közé épült Washington D.C.-ben. A Pentagon feltárása során több értékes technológiát is találnak, köztük a Liberty Prime néven ismert óriás robotot. Lyons Elder vezetésének egyik jellemző irányelve az emberiség megsegítése volt. Ez a humanitáriusabb hozzáállás a nyugati Bölcsek tudomására jutott, ezért minden támogatást megvontak kelettől. De még nagyobb veszteséget könyvelhetett el, amikor e szemléletváltás miatt, 2276-ban komolyabb viszály alakult ki Lyons Elder és Henry Casdin között. Az Elder parancsait megtagadva, összegyűjtötte a hozzá lojális katonákat, megfelelő mennyiségű fegyvert valamint ellátmányt vettek magukhoz, és elhagyták a Testvériséget. Az innen kivált tagok Farifax romjaitól nyugatra, az Independence Erődben alakították ki székhelyüket, felvették a Kitaszított Testvériség nevet, majd folytatták a Kódex szerint meghatározott utat. Hosszú expedíciókat indítottak keresztül a pusztaságon, hogy összegyűjthessék a fennmaradt technológiákat. Az így meggyengült és elszigetelt államban az Enclave újra működésbe lép. Rövid idő alatt elfoglalják a Project Purity-nek otthont adó Jefferson Emlékművet azzal a céllal, hogy a megtisztított vízzel az Enclave hatalmas befolyásra tegyen szert. Ám a projekt befejezéséhez még hiányzik a G.E.C.K (Garden of Eden Creation Kit), amely képes a súlyosan sugárszennyezett ivóvizet megtisztítani. Az utolsó pillanatban azonban sikerül aktiválni Liberty Prime harci protokollját, így először bevetik a Projekt Purity, majd két héttel később az Adams Air Force bázison, az Enclave elleni végső harcban is. Ezzel a két súlyos vereséggel az Enclave valószínűsíthetően végleg megsemmisült. A két megnyert harcot követően Lyons 2278-ban meghal, a vezetéssel pedig a lányát, Sarah Lyons-t bízzák meg, ám nem sokkal azután, hogy kinevezték Elderré, egy ütközetben ő is életét veszti.
Az ezt követő vezetői válságban sorra alkalmatlan személyek váltják egymást, amíg végül 2283-ban Arthur Maxson, az alapító Maxson család utolsó leszármazottja át nem veszi az irányítást. Arthur Maxson 16 évesen, a testvériség történelmének legfiatalabb vezetőjeként kerül megválasztásra. Rendkívül tehetséges katonai és diplomáciai képességeivel legyőzi a Szupermutánsok vezetőjét és megköti a békét a Kitaszított Testvériség tagjaival. Nincsenek olyan humanitárius beállítottságai, mint Lyons Eldernek voltak, de még mindig jobban bánik a civilekkel, mint nyugati társai. Vezetése alatt a Testvériség egy nagy katonai hatalommá fejlődik a térségben, így lehetősége nyílik arra, hogy az egész keleti partvidéket az irányítása alá vonja. A biztos siker érdekében három, stratégiailag nagyon fontos lépést valósít meg. Kifejlesztenek egy óriási léghajót, a Prydwent, ahol ideiglenes parancsnokságot alakítanak ki, és amely nagyban segíti mobilitásukat. Ezt követően 2287-ben önkéntes felderítő csapatokat küld a Nemzetközösség területére, végül pedig kapcsolatba lép Lost Hills-szel, aminek köszönhetően újra folyamatos támogatást kap a Nyugattól. A három felderítő csapatból csupán egy járt részlegesen sikerrel, a másik két csapat emberei közül csak Paladin Brandis maradt életben, aki egy régi katonai épületben talál menedéket. Három évvel később a Recon Squad Gladius is megérkezik Paladin Dense vezetésével. Egy régi rendőrőrsön veszik be magukat, amíg hívásukra meg nem érkezik a Prydwen. Így a Testvériség a bostoni repülőteret és a Cambridge-i Rendőrkapitányságot megerősítve a Nemzetközösségben is megveti a lábát, hogy még hatékonyabban terjessze eszméit és felvegye a harcot a térségre legnagyobb veszélyt jelentő Institute ellen.

(A Fallout 4-ben a sole survivor bőrébe bújva dönthetünk az Acél Testvériség keleti rendjének sorsáról, aminek a későbbiekben még lehet jelentősége.)
Blog hozzászólások
1 / 1 oldal
‹‹  ‹  1  ›  ››
3. xerox  PlayStation.Community tag
2019.04.25. 10:57:26
LV18
+1
Válasz 2. quchy üzenetére:
Az Enclave története már fordítás alatt van, de azt még ki kell egészíteni a F76-os szállal -ami nem kevés-, a többi frakció annyira nem szövi át a Fallout világát, csak bekapcsolódnak egy-egy részhez, de talán összegezve róluk is lehetne írni.

Ami viszont még érdekes lehet, az a West Tek kutatóintézet. Ők azért kavarták a szart elég rendesen (az első járvány és annak megfékezése, FEV, Power Armor->páncélok típusai...) és mellette a Vault-Tec vállalat a menedékeivel.
Amikor picivel több a szabadidőm, akkor szépen lassan csinálgatom.
psn id: zomimi78
2. quchy  PlayStation.Community tag
2019.04.25. 10:05:23
LV2
A többi frakció lesz?
PSN is currently undergoing maintenance.
1. quchy  PlayStation.Community tag
2019.04.24. 06:57:11
LV2
+2
Köszi. Jóféle írás!
PSN is currently undergoing maintenance.
1 / 1 oldal
‹‹  ‹  1  ›  ››
LV18
PlayStation.Community tag
PSC Kredit
20131 pt
PS4     PS3     PS2
PS Vita     PS One     PSP    


PlayStation.Community
Név:
zomimi78
Fórumhozzászólások száma:
8980 db
Hír/cikk hozzászólások száma:
3019 db
Utolsó belépés:
2019.12.05. 17:09:07
Regisztráció ideje:
2008.10.06. 15:26:39
Barátaim:

PlayStation.Community Trófea