PlayStation.Community Blog ›› DawidHUN

11 hozzászólás

2010.10.17. 21:45:45

Utolsó hozzászólás: Lil

2010.10.18. 17:42:46

Megosztás
Értékeld a blogot!
*Ennek a blognak az írását már régen elkezdtem, de aztán nem láttam értelmét, hogy be is fejezzem. Egy próbát viszont még teszek vele. Hátha érdekel még itt 1-2 embert az ilyen téma. Akkor talán még be is fejezem...talán.

Penge Drakuláról írt blogbejegyzése után kezdett ismét érdekleni ez a nagyon különös mítosz, mondavilág mely a vámpírokat és az élőket bolygató halottakat övezi. Van egy olyan régi szokásom, hogy be-be szoktam térni antikváriumokba és néha találok is valami érdekes olvasnivalót és most "szerencsémre" még magammal is hoztam az egyik ilyen könyvemet, melynek a rövid "Angyalokról, démonokról, szellemekről, valamint a magyar-,cseh-, morvaországi és sziléziai vámpírokról és kísértetekről" címe van. Nem nagy könyv, inkább könyvecske, de rengeteg érdekes történetet tartalmaz középkori feljegyzésekből.

Ebből csemegéznék most egy kicsit a vámpírokkal kapcsolatos írásai közül.

* Természetesen előre leszögezném, hogy nem vagyok semmilyen okkult tudomány gyakorlója vagy szimpatizánsa. Évek óta nem is nagyon nézek horror filmeket, max az Odaát sorozatot de azt is inkább csak az első pár évadban, mert azokban még a modern városi legendák helyett olyan teremtményekkel töltötték meg a történetet, melyek alapját az európai hiedelemvilág adta. Engem inkább könyvben, írásban-olvasva tudnak lekötni ezek a sztorik és azokból sem a hollywoodi maszlagok, hanem azok, melyek valamilyen valós vagy valósnak vélt történeten alapulnak. Számomra a századokkal ezelőtt élt népek babonái, hiedelmei és a különböző szörnyektől való félelmük sokkal érdekesebb, mint valami idióta csillogó bőrű tini vámpír vagy agyoncsépelt ördög-sátán-démon történetek a mozikban ahol mindenki kileheli a lelkét a szörny évezredek során tökéletesített, módszeres humán-szelektálási eljárásának köszönhetően.

Egy cseh pásztor esete, aki holta után háborgatta az élőket.

"...elmeséli például annak a pásztornak az esetét aki a csehországi Blow falujában, Kadam városának környékén tűnt fel néhányszo annak idején, és megnevezett bizonyos személyeket, akik azután annak és rendje-módja szerint egytől egyik meg is haltak nyolc napon belül. A blowi parasztok kihantolták a pásztor testét, és egy karót szúrva belé, a földhöz szegezték. A pásztor még ebben az állapotban is csak gúnyolódott azokon, akik így elbántak vele. Megköszönte kedvességüket, mondván, hogy a bot jó szolgálatot tehet majd a rátámadó kutyák ellen. Még aznap éjjel föl is kelt, és megjelenésével sokakban halálos rémületet keltett, ráadásul több embert fojtott meg, mint valaha. Ezek után átadták a hóhérnak, aki szekérre tette, hogy a falu határán kívül elégesse. A hulla üvöltözött, akár egy őrjöngő tébolyodott, kezét-lábát mozgatta, mintha élne, s amikor újból karókkal döfték át, velőtrázóan ordított, miközben csak úgy dőlt belőle a sötétvörös színű vér. Végül elégették, és e kivégzés véget vetett a szörny veszedelmes látogatásainak és mételyezésének.

Ekképpen jártak el másutt is, ahol hasonló kísérteteket láttak, és -a földből kiásva testüket- azt tapasztalták, hogy vérük sötétvörös, végtagjaik hajlíthatóak, mozgathatók, és -bár az effélék rendkívüli bűzt árasztanak magukból - férgeknek vagy rothadásnak nyomát sem találni. .... Az ilyesfajta jelenésekre az az egyedüli gyógyír, ha a visszajáró kísértetek fejét levágják, és testüket elégetik.

A vámpírok tetem ellen lefolytatott eljárásról.

Nem minden esetben hajtják végre az ítéletet bírói eljárás nélkül. Beidézik a tanúkat, latolgatják az érveket, megvizsgálják a kihantolt testet, megnézik, hogy megvannak-e rajta a bizonyos jelek (fent leírt), amelyek alapján feltételezhető, hogy ő háborgatja az élőket. Ha megtalálják ezeket a jeleket, a testet hóhérkézre adják és elégetik. Néha-néha még az is előfordul, hogy az ilyen szörnyek még a kivégzés után is visszajárnak három vagy négy napon keresztül. Egy-némely gyanús személy esetében akár hat vagy hét hétig is várnak a temetéssel. Ha a test egyáltalán nem indul bomlásnak, és a végtagok éppoly hajlíthatók-mozgathatók maradnak rajta, mint annak előtte, akkor elégetik.

Olyan magyarországi halottakról, akik az élők vérét szívják.

...egy katona, aki a magyar határnál volt helyőrségben egy hajdú parasztnál kapott szállást. Házigazdájával az asztalnál üldögéltek, amikor egy ismeretlen lépett be az ajtón, és melléjük telepedett. A házigazdán -s a társaság többi tagján nemkülönben - halálos rémület lett úrrá. A katona sehogy sem tudta mire vélni a dolgot, de mikor a házigazdája másnapra meghalt, tudakolni kezdte, mi is történt valójában. Elmondták neki, hogy az ismeretlen a házigazda apja volt, akit már több mint tíz esztendeje eltemettek, s aki azért ült le asztalukhoz, hogy fiával tudassa: halála már nem késlekedik soká.
A katona elsőként az ezredparancsnokot értesítette a történtekről. Az ezredparancsnok továbbadta a hírt a tábornoknak, aki Cabreras grófot, a Alandetti gyalogezred kapitányát bízta meg az eset kivizsgálásával. A gróf több más tiszt, egy seborvos, valamint egy ülnök társaságában a helyszínre utazott, s a ház valamennyi lakóját kihallgatta. Ők egyhangúan állították, hogy a visszatérő kísértet a házigazda apja volt, és a katona elbeszélése a legteljesebb mértékben megfelel az igazságnak. Ezt a falu többi lakója is megerősítette.
Erre aztán kiásták a földből a szörny testét, amely úgy feküdt ott, mintha csak néhány perccel azelőtt szállt volna el belőle a lélek, vére pedig olyan volt, akár egy eleven emberé. Cabreras gróf elrendelte, hogy a holttest fejét vágják le, és tegyék vissza a sírba.... Egy harmadikat - aki már több mint tizenhat esztendeje halott volt, és vérüket kiszívva két fiát is megölte - máglyán égettek el. ... (1730-as feljegyzésekből).

Egy vámpírról, amelynek története a Zsidó levelekben van megírva (137. levél)

(1738-as "új" kiadásából idéz a szerző)
Magyarország vidékein nemrégiben vámpírok megjelenésére figyeltek fel. A történetek valódiságát kellőképpen bizonyítja az a két kiküldött, aki a belgrádi törvényszék megbízásából érkezett a helyszínre, valamint egy, a császári seregekkel Gradischban állomásozó tiszt, aki szemtanúja volt az eseményeknek.
Szeptember első napjaiban Kisilova falujában, Gradischtól három mérföldnyire meghalt egy hatvankét éves öregember. A temetés után három nappal megjelent fia előtt és enni kért - a fiú megtette, az apa jóllakott, majd eltűnt. A fiú másnap elmesélte a szomszédoknak, mi történt. Aznap éjjel az apa nem jött elő, a rákövetkező éjszaka azonban ismét megjelent, és enni kért. Megetették-e vagy sem, nem tudni - annyi bizonyos, hogy a fiút másnap holtan találták az ágyban. Ugyanaznap öe vagy hatan hirtelen megbetegedtek a faluban, és alig telt el pár nap, meg is haltak mind, egyik a másik után. Amikor a helység tisztje vagy a tartományfőnöke tudomást szerzett a dologról, elküldte a belgrádi törvényszékre, ahonnan a két tiszt és egy hóhér utazott a helyszínre, hogy kivizsgálják az ügyet. .... Felnyitották az összes sírt, amelyekben az utóbbi hat hét során elhunytak feküdtek. Az öregember nyitott szemmel feküdt a sírjában, színe sötétvörös volt, úgy lélegzett, mintha csak élne, pedig merev volt és halott. Bebizonyosodott tehát, hogy jelentékeny vámpírral van dolguk. A hóhér egy karóval átszúrta a szívét. Máglyát raktak, és elégették a holtestet, hogy csak por és hamu maradjon belőle. A fiú holttestén és a többi tetemen a vámpírkór semmiféle tünete nem volt látható. ...

Más kísértetekről

Ez egyik magyarországi járásban, melyet latinul Opida Heidonumnak neveznek, túl a Tibiscuson (Tisza), egyszóval annak a folyónak a vidékén, amely Tokaj termékeny földjét és Erdélyt öntözi, az oda valósiak, akiket hajdúként szokás emlegetni, azt tartják, hogy némely halottak (az efféléket vámpíroknak nevezik arrafelé) eleven emberek vérét szívják. Az élők ereje aztán szemlátomást egyre fogy, míg a holttestek - a vérszopó piócákhoz hasonlóan - annyira teleszívják magukat vérrel, hogy a fülükön és a szájukon át csorog ki. Az ilyesfajta hiedelmet számos tény is megerősíti, amelyekben aligha kételkedhetünk, hiszen feddhetetlen tanúk vallomása szolgál bizonyságuk mellettük. Felsorolunk néhányat a leginkább figyelemre méltó esetek közül.
... hajdút halálra gázolt egy szénásszekér. Harminc nappal halála után négyen teljesen váratlanul meghaltak, méghozzá úgy, ahogy arrafelé azok szoktak, akiket vámpírok gyötörtek meg. Eszükbe jutott, hogy ez az Arnold Paul többször is mesélt egy török vámpírról, aki Cassavától nem messze, török Szerbia határai közelében valaha megkínozta őt. Márpedig a hiedelem szerint azok, akik életükben tétlen elszenvedői voltak a vámpír ténykedésének, haláluk után tevékenyen kiveszik részüket az efféléből, ami azt jelenti tehát, hogy azok, akiknek kiszívták a vérét, maguk is kiszívják majd másokét, ha rájuk kerül a sor.
Csak úgy lehet elejét venni a bajnak, hogy ha az áldozat eszik a vámpír sírját borító földből, és bedörzsöli magát a vámpír vérével. Arnold Paul alá is vetette magát e kúrának, elővigyázatossága azonban mit sem ért: amikor temetése után negyven nappal kihantolták, a testén található jelek azt mutatták, hogy valóságos fővámpír fekszik ott. Szne vérvörös volt, haja, körme, szakálla újra kinőtt, ereiben c sak úgy bugyogott a vér, minden egyes tagjából véf folyt, beborítva a halotti leplet is, amellyel letakarták.

...
Blog hozzászólások
1 / 1 oldal
‹‹  ‹  1  ›  ››
11. Lil  ¯\_(ツ)_/¯
2010.10.18. 17:42:46
LV21
Válasz 8. eszg_ üzenetére:
Szerintem a Vempájör szákk a király. LÁÁV JÁKOB!!
10. DawidHUN  PlayStation.Community tag
2010.10.18. 17:10:17
LV8
Van a könyvben még bőven érdekes sztori és persze nem ez az egyetlen kis kötetecském. De egy régi kedvenc könyvemet nem találok. Az bizony hatalmas kötet volt és prágai és más cseh mondák, rémtörténetek voltak benne. Eszméletlen, hogy milyen meséket mondtak az emberek esténként még mielőtt nem volt kábel tv! A mai horrorfilmek többsége kismiska hozzájuk képest. Ha valami eredetit akarnának, csak a szláv történeteket kellene átnyálazniuk és a filmiparnak lenne bőven horror sztoria a következő 100 évre is.
9. Feles  Feles
2010.10.18. 17:02:44
LV14
Érdekes.
Feles
8. eszg_  Szerkesztő
2010.10.18. 11:54:35
LV13
Válasz 7. Lil üzenetére:
Twájlájt a király meg a Zeduárd. Láv Eduárd! :)
Jól vagyok, nagyon köszönöm.
7. Lil  ¯\_(ツ)_/¯
2010.10.18. 09:40:02
LV21
Kellemes meglepetés, azt hittem ez is valami Twájlájttot szadizó szutyokblog lesz.^^
6. Todd
2010.10.18. 08:31:23
LV2
Amikor pár éve írtam egy vámpíros képregényt (pont a mostanság divatos dolgok ellentétére), én is baromi sok ilyen, és ehhez hasonló regét olvastam el. A szláv mondakör szinte kifogyhatatlan vámpírokból, de egész sok viszonylag új történet is van, az 1970-es Highate temetői eset egészen figyelemre méltó, és igen nagy média visszhangja is volt.
http://en.wikipedia.org/wiki/Highgate_Vampire
Quis custodiet ipsos qustodes.
5. Penge70  PlayStation.Community tag
2010.10.18. 06:56:09
LV22
Ez a könyv nagyon érdekel, mert izgalmas és érdekes amiket leírtál!
(meg is nézem az itteni könyvtárban)
4. KROTCHY  a here
2010.10.18. 01:28:43
LV29
Szellemes kis sztorik x)
Playing: Uncharted 3 multi
2010.10.17. 23:31:06
LV1
nagyon tetszett, köszi.
én kiskorom óta bírom az ilyen sztorikat. :) az antikváriumokban nagyon durva könyveket lehet találni ilyen témákban.
its's so FLUFFY :3 -> http://doded.wordpress.com/
2010.10.17. 23:19:28
LV1
Hú, kellene nekem ez a könyv!
1. SOLDIER  49%Motherfucker/51%SonOfABitch
2010.10.17. 22:23:24
LV11
Hát basszus... Ezek valóban durvábbak voltak, mint bármelyik vámpírokkal foglalkozó film ill. könyv. Valahogy megvan bennük az a borzongató érzés, ami miatt valósnak hiszi az ember, és rengeteg olyan momentum ami érdekes, hogy sosem, semmilyen formában nem köszöntek vissza az ezekkel foglalkozó történetekben. Így, halloweenhez közeledve, érdekes és izgalmas volt ilyet olvasni, (főleg ha az ember beküld alá egy kis silent hill ost-t) én köszönöm szépen.
Please to meet you... Hope you guess my name.
1 / 1 oldal
‹‹  ‹  1  ›  ››
LV8
PlayStation.Community tag
PSC Kredit
6589 pt
PS4     PS3     PS2
PS Vita     PS One     PSP    


PlayStation.Community
Név:
.
Fórumhozzászólások száma:
837 db
Hír/cikk hozzászólások száma:
547 db
Utolsó belépés:
2018.03.26. 17:49:15
Regisztráció ideje:
2009.09.09. 22:37:20
Barátaim:

PlayStation.Community Trófea